Вы здесь

01.02.01 - Теоретична механіка

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
"Дослiдження стiйкостi i стабiлiзованостi руху твердого тiла з ротором" Позднякович Олександр Євгенiйович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Дослідження умов існування одного класу інваріантних співвідношень рівнянь динаміки твердого тіла" Міронова Олена Михайлівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інваріантні многовиди і множини припустимих швидкостей в задачах динаміки твердого тіла Гашененко Ігор Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Аналіз впливу фізичних та геометричних нелінійностей на динаміку дволанкового перевернутого маятника Лобас Владислав Леонідович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем Алілуйко Андрій Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
БІФУРКАЦІЇ СТАЦІОНАРНИХ СТАНІВ ДВОЛАНКОВОГО МАЯТНИКА ПІД ДІЄЮ АСИМЕТРИЧНОЇ СЛІДКУЮЧОЇ СИЛИ Лобас Лада Леонідівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біфуркації та стійкість систем послідовно з'єднаних маятників під дією слідкуючої сили Бамбура Ольга Василівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вільні коливання циліндричної оболонки з приєднаними абсолютно твердими та пружни-ми тілами Троценко Юрій Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Варіаційний метод дослідження нелінійних динамічних процесів в рухомих обмежених об'ємах рідини складної конфігурації Солодун Олександр Васильович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Два лінійних інваріантних співвідношення в задачах динаміки твердого тіла, яке має нерухому точку Скрипник Світлана Валентинівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину