Вы здесь

01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами. Лазаренко Максим Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин та рідинних систем Гаврюшенко Дмитро Анатолійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості поверхневого шару невпорядкованих систем Вінніченко Катерина Леонідівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив молекул розчиненої речовини на структуру та термодинамічні властивості води. Атамась Олександр Олексійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Тепло - електрофізичні фактори еволюції високотемпературних частинок в газі Семенов Костянтин Іванович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів Панкратов Кирило Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка утворення кластерів фулеренів С60 в полярних розчинниках Кизима Олена Анатоліївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізичні стани гідратованих систем на основі оксиетильованих похідних гліцерину і ацетаміду при температурах нижче 273 К Животова Олена Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Універсальні залежності рівноважних адсорбційних характеристик невпорядкованих середовищ. Кутаров Володимир Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Збуджені стани молекул і кластерів аргону та криптону, сформованих у надзвукових струменях Бодаренко Олена Олексіївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину