Вы здесь

01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах. Феоктистов Артем Валерійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання нестаціонарних теплофізичних процесів, які протікають в багатокомпонентних конденсованих системах з фазовими переходами. Коваль Сергій Станіславович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Механізми міжфазної взаємодії і структуризація гетерогеної термічної плазми Вишняков Володимир Іванович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами. Лазаренко Максим Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність Петренко Віктор Іванович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода-фулерен С60 Хохряков Артем Олексійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Рівноважні та нерівноважні властивості мезомасштабних рідинних систем в критичній області Чалий Кирило Олександрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Рівняння стану двовимірного кулонівського газу Маломуж Михайло Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль протиіонів лужних металів у конформаційній динаміці двоспіральних полінуклеотидів Перепелиця Сергій Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Тепло - електрофізичні фактори еволюції високотемпературних частинок в газі Семенов Костянтин Іванович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину