Вы здесь

02.00.01 - Неорганічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними Зелінська Марія Василівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості боратів лужноземельних металів, активованих іонами лантанідів Пір Павло Вікторович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді(ІІ) та (ІІІ) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу Кандерал Ольга Михайлівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез, структура та властивості композиційних матеріалів на основі складних оксидів титану та мангану. Дурилін Дмитро Олександрович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості утворення, будова і властивості п`ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу A5B5O17 Чумак Володимир Валентинович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги в системах з двохіонним заміщенням на основі сполук Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9), одержання та властивості монокристалів твердих розчинів. Стерчо Іванна Петрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Взаємодія GaSb та GaAs з водними розчинами HNO3-HHal-органічна кислота" Чернюк Олександр Сергійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та дослідження біядерних комплексів Купруму(ІІ) з ацилдигідразонами бета-дикетонів Мельнікова Катерина Дмитрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
. Адсорбція молібдену(VI), вольфраму(VI) та ванадію (V) на поверхні модифікованих силікагелів. Магльована Тетяна В\"ячеславівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3 - Cu2X - ZX2 (R - Y, Pr, Ho; Z - Si, Ge; X - S, Se) та споріднених. Личманюк Ольга Сергіївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину