Вы здесь

02.00.03 - Органічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Гетероциклізації за участю єнонових систем та азотовмісних бінуклеофілів. Колос Надія Миколаївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гетероциклізації на основі продуктів арилювання та гетарилювання ненасичених сполук Цялковський Володимир Михайлович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гетероциклізації продуктів арилювання похідних фурану Горак Юрій Ігорович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гетероциклічні системи (O-, N-, S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості Москвіна Вікторія Сергіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Діазореакції вінілових етерів Фесак Олександр Юрійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дезактивовані єнаміни як С-нуклеофіли Волочнюк Дмитро Михайлович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дигiдро-1,2,3-триазоло[1,5-a]пiримiдини та iх азааналоги Гладков Евгенiй Станiславович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів Ярошенко Віктор Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дослідження реакції оксидації нафталіну та його похідних озоном у рідинній фазі. Мамчур Олексій Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Електрофільне фосфорилювання (-електронозбагачених гетероциклів та їх аналогів Івонін Сергій Павлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину