Вы здесь

02.00.03 - Органічна хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Нові перетворення хлоровмісних енамідів та 2-аза-1,3-дієнів у похідні азотистих гетероциклів Демидчук Богдан Андрійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові похідні амінів з каркасними фрагментами. Методи синтезу і спектральні параметри Голодаєва Олена Анатоліївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові флуоровмісні аналоги природних амінокислот як 19F-ЯМР мітки для дослідження пептидів. Михайлюк Павло Костянтинович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові хіральні естери та 1-арил-спіро[2,5]октан-4-они на основі (+)-ізоментона в рідкокристалічних системах Друшляк Тетяна Григорівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нуклеофільна реакційна здатність амідів карбонових кислот у процесах ацильного переносу Лобанова Ольга Володимирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нуклеофільне заміщення в ряду похідних хлоропіримідинкарбонових кислот Блюмін Євген Володимирович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нуклеофільне фосфорилювання імідоїлхлоридів Онисько Петро Петрович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оксиген- та нітрогенвмісні похідні ангідриду біцикло[2.2.1]гепт-5-ен-ендо,ендо-2,3-дикарбонової кислоти. Синтез і властивості Пальчиков Віталій Олександрович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Оксопохідні бензофуро[2,3-с]-, бензотієно[2,3-с]-, бензоселенофено[2,3-с]пірилію та піридину. Синтез та властивості Хижан Олександр Іванович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Онієві похідні нітрогеновмісних гетероциклів і кумарину: синтез і властивості Ягодинець Петро Іванович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину