Вы здесь

02.00.04 - Фізична хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Електронна будова низьковимірних супряжених полімерних сполук та стопкових металоорганічних комплексів з переносом заряду Крикунов Михайло Вікторович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al-Cu-Si, Al-Fe-Si та Al-Fe-Ge Каніболоцький Дмитро Сергійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Будова розплавів багатокомпонентних оксидних систем Сокольський Володимир Емануїлович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги в потрійних системах на основі алюмінію, які містять квазіперіодичні та споріднені періодичні фази Юречко Марія Віталіївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Протолітичні рівноваги у міцелярних розчинах поверхнево-активних речовин Водолазька Наталія Олександрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фізико-хімічні і електрохімічні властивості електропровідних полімерних матеріалів на основі 3-заміщених тіофенів Конощук Наталія Володимирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез та фізико-хімія поліаміноаренів Проців Оксана Михайлівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кінетика та механізм інгібуючої дії арилгідразонів при рідиннофазному окисненні органічних речовин Хижан Олена Ісаївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіоннихповерхнево-активних речовин Тімій Ганна Валеріївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гомолітичні і гетеролітичні реакції органічних пероксидів у надосновних середовищах і в умовах гетерогенного каталізу. Лявинець Олександр Семенович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину