Вы здесь

02.00.04 - Фізична хімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Характеристики реагентів у приповерхневому шарі комплексоутворюючих кремнеземів за даними зондування поверхні Христенко Інна Василівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Хімічна термодинаміка Бор-, Силіцій- та Нітрогенвмісних органічних пероксидів Дібрівний Володимир Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фотохімія редокс-перетворень ароматичних кетонів та особливості їх взаємодії з електронодонорними сполуками в присутності акрилових мономерів. Гранчак Василь Михайлович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фотокаталітичне та каталітичне окиснення сіркувмісних іонів киснем за участю нанорозмірних частинок CdS та CuS Раєвська Олександра Євгенівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фотокаталітичні процеси в системі бутил-метакрилат - ізопропанол - наночастинки напівпровідників (CdS, ZnO, TiO2, Fe2O3). Строюк Олександр Леонідович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формування оксидних наношарів на поверхні MoSi2, WSi2 і TiSi2 при анодній поляризації Чиркін Антон Дмитрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги в потрійних системах хрому з вуглецем і d-металами V групи. Довбенко Олександр Іванович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги в потрійних системах оксидів цирконію, гафнію і ітрію з оксидами лантаноїдів. Андрієвська Олена Ростиславівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги в потрійних системах на основі алюмінію, які містять квазіперіодичні та споріднені періодичні фази Юречко Марія Віталіївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фазові рівноваги в квазікристалоутворюючих системах Al-Pd-dM (dM = Fe, Re) Баланецький Сергій Олександрович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину