Вы здесь

02.00.08 - Хімія елементоорганічних сполук

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
N-(трифторометилсульфоніл)імінопохідні сірчистої, трифторометансульфінової- і сульфокислот Бездудний Андрій Васильович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=С-подвійний зв’язок яких активований двома трифторометильними групами. Андрушко Василь Несторович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комплексоутворення галогенідів фосфору та силіцію з N- та О-донорними лігандами Безгубенко Людмила Валеріївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Перфтороалкілування сполук, які містять С=О зв'язки та їх гетероатомні аналоги, системою RFSiMe3/F- Бабаджанова Леся Аркадіївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
РIII-Фосфорильовані аміди полігалогенкарбонових кислот Шалімов Олександр Олександрович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Синтез фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем на основі функціоналізованих 1,3-азолів Іванов Володимир Валерійович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціоналізація електронозбагачених гетероциклів ізоціанатами та ізотіоціанатами фосфору Смалій Радомир Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціоналізовані енаміни в синтезі фосфоровмісних гетероциклів Священко Юрій Валентинович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціонально заміщені електронодефіцитні полігалогеналканіміни в реакціях з фосфорними нуклеофілами Рассукана Юлія Вікторівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину