Вы здесь

02.00.21 - Хімія твердого тіла

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Взаємодія CdTe, CdxHg1-xTe, GaAs та InAs з водними розчинами H2O2-мінеральна кислота-розчинник. Лукіянчук Едуард Михайлович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe з травильними композиціями HNO3-HBr-розчинник Окрепка Галина Михайлівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з травильними композиціями H2O2-HBr-розчинник. Гнатів Іван Іванович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію. Луцишин Наталія Іванівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Змочування та контактна взаємодія матеріалів на основі діоксиду цирконію з металевими розплавами Дуров Олексій Вікторович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Квазіхімічні реакції між дефектами в CdTe, легованому металами ІІІА-підгрупи. Коров\'янко Олександра Олександрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кристалічний і склоподібний Li2B4O7: вплив фізико-хімічних умов одержання на властивості впорядкованих та дефектних структур на його основі. Головей Вадим Михайлович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного SnTe та твердих розчинів на його основі. Іванишин Ірина Мирославівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей Татарчук Тетяна Романівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Механізми дефектоутворення і термодинамічний n-p-перехід у бездомішковому та легованому кадмій телуриді при двотемпературному відпалі Писклинець Уляна Михайлівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину