Вы здесь

03.00.02 - Біофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Функціонування Na+, K+- та Ca2+- помп мембран зародків в'юна за умов дії фторхінолонів та катіонів важких металів. Целевич Марта Володимирівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурні особливості нуклеїнових кислот з опромінених та пухлинних тканин. Репницька Олена Петрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль кальцієвих каналів у функціонуванні нервових та нейроендокринних клітин в нормі та патології Лук\"янець Олена Олександрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурно-функціональні та гідродинамічні властивості плавців дельфінів як результат адаптації до швидкого плавання Павлов Вадим В\'ячеславович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Спектрофотометричний аналіз зв'язування біологічно активних лігандів з молекулами ДНК Гладковська Наталя Олександрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фармако-біофізична характеристика катіонних каналів плазматичної мембрани міоцитів тонкого кишечнику, активованих мускариновими холінорецепторами Дресвянніков Андрій Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Математичне моделювання дифузії і споживання кисню і глюкози в злоякісних пухлинах. Бондаренко Марина Анатоліївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин Мартинюк Віктор Семенович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м'язів Давидовська Тамара Леонідівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелінійні особливості скорочення камбало видного м'язу щура Сорока Василь Михайлович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину