Вы здесь

03.00.02 - Біофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Молекулярні механізми взаємодії нових антибіотиків актиноцинового ряду з матрицями нуклеїнових кислот. Духопельников Євген Володимирович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Молекулярні механізми гідратації та комплексоутворення нуклеїнових кислот з біологічно активними речовинами Шестопалова Ганна Вікторівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Молекулярні механізми мембранотропної ак-тивності 2,6-диметилпіридин-N-оксиду (івіну) Бичко Андрій Віталійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину Сиволоб Андрій Володимирович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Молекулярні та біофізичні механізми дії ультразвуку на тканини при експериментальному запаленні і хронічному тонзіліті Нурищенко Наталія Євгенівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Молекулярна структура мономерних фрагментів нуклеїнових кислот, ізольованих у низькотемпературних інертних матрицях Краснокутський Сергій Анатолійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Молекулярний механізм сиквенс-специфічної взаємодії інтеркалюючих лігандів з дезоксиолігонуклеотидами різної довжини і вторинної структури Барановський Сергій Федорович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нековалентні взаємодії флавін-мононуклеотиду із біологічно активними ароматичними речовинами та ДНК Мухіна Юлія Вікторівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нелінійні особливості скорочення камбало видного м'язу щура Сорока Василь Михайлович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Об'ємрегульовані хлорні канали в клітинах карциноми простати: вплив кальційхелатуючих речовин, рН і протеаз. Вітко Юлія Михайлівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину