Вы здесь

03.00.03 - Молекулярна біологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Розробка та характеристика нового реплікативно-компетентного вектора та пакувальних клітин для ретровірусного переносу генів Кайда Ірина Володимирівна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміна експресії генів у гліальних пухлинах головнго мозку людини Шостак Катерина Олександрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Глутатіонтрансферазна активність і ДНК - аддукти в плаценті людини у радіаційно та хімічно забрудненому довкіллі Теплюк Надія Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2 Панасюк Ганна Григорівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 Голуб Андрій Григорович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові гени-супресори росту епітеліальних пухлин Кашуба Володимир Іванович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Експресія інтерферону альфа, його рецептора та протеїнкінази Р на ранньому етапі регенерації печінки у щурів. Перепелюк Марина Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідентифікація білків-партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1/2 та характеристика виявлених взаємодій Маланчук Оксана Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Функціональна активність та імуногенність тропоміозин-тропонінового комплексу кардіоміоцитів при дилатаційній кардіоміопатії Федоркова Ольга Михайлівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості експресії альфа та бета ізоформ протеїнкінази рибосомного білка S6 при злоякісній трансформації в тканинах молочної залози людини Савінська Лілія Олексіївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину