Вы здесь

03.00.03 - Молекулярна біологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Експресія інтерферону альфа, його рецептора та протеїнкінази Р на ранньому етапі регенерації печінки у щурів. Перепелюк Марина Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Експресія гена молекулярного шаперону HSP60 в тканині серця при дилятаційній кардіоміопатії Капустян Людмила Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зміна експресії генів у гліальних пухлинах головнго мозку людини Шостак Катерина Олександрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка S6 коензим А-синтази Немазаний Іван Олексійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Натрій-залежний фосфатний транспортер NaPi2b як маркер раку яєчника Гришкова Віталіна Сергіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нові гени-супресори росту епітеліальних пухлин Кашуба Володимир Іванович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості взаємодії монометинових бензтіазолових ціанінових барвників з ДНК: дослідження спектрально-люмінесцентними методами Ковальська Владислава Борисівна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості експресії альфа та бета ізоформ протеїнкінази рибосомного білка S6 при злоякісній трансформації в тканинах молочної залози людини Савінська Лілія Олексіївна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Порівняльне вивчення просторової структури тРНКSer і тРНКLeu із Thermus thermophilus і ділянок їхнього контакту з гомологічними аміноацил-тРНК синтетазами Коваленко Оксана Петрівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пошук і характеристика пухлиноасоційованих антигенів раку щитовидної залози та меланоми людини Тихонкова Ірина Олександрівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину