Вы здесь

03.00.04 - Біохімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Показники білково-нуклеїнового обміну та пероксидного окислення ліпідів у органах травлення курей у постнатальний період онтогенезу в умовах дії іонізуючої радіації. Цехмістренко Світлана Іванівна 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості метаболізму злаків при дії низьких температур на рослини. Кравець Володимир Степанович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості метаболічної адаптації телят на ранніх етапах постнатального розвитку та шляхи корекції виявлених порушень Любецька Тетяна Валентинівна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення. Гавриш Лариса Іванівна 2001 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія нікотинової кислоти з іншими вітамінами в реалізації її функцій за разних станів тварин Сорокін Андрій Вікторович. 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив кормових факторів на обмін лінолевої кислоти в організмі тварин Рівіс Йосип Федорович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив 5,6-бензкумарину-5-урацилу на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз організму щурів за умов експериментального канцерогенезу Васіна Лілія Миколаївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль ксантиноксидазно-ксантиндегідрогеназної системи в механізмі дії ксенобіотиків Кішко Тетяна Олегівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Роль про- і антиоксидантів у перебігу експериментального токсикозу, викликаногосолянокислим гідразином та хлоридом кадмію Михалків Марія Миколаївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Біохімічні механізми адаптації риб до умов водного середовища: аноксія, гіпоксія та фізичне навантаження" Лущак Володимир Іванович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину