Вы здесь

03.00.04 - Біохімія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней Чумаченко Володимир Володимирович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічні та структурно-функціональні особливості клітин еритрону та тромбоцитів при інсулінзалежному цукровому діабеті. Зарицька Марина Вікторівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування засобів репаративної терапії на основі фосфоліпідів молока при ентеропатології телят Грищенко Вікторія Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічний склад, синтетичні й енергетичні процеси у скелетних м'язах коропа різного віку наприкінці літнього та зимового періодів. Пилипець Андрій Зіновійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біохімічний статус та продуктивність норок за застосування препарату "Хутровіт плюс". Шарій Тетяна Ігорівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Бактеріальні транскриптрозщеплюючі фактори GreA-1 і GreA-2 T. thermophilus. Організація бінарного комплексу Gre-РНКП. Лаптенко Олег Анатолійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Будова і функції нікотинових ацетилхолінових рецепторів В-лімфоцитів Скок Марина Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вікові особливості вільнорадикального окислення білків та ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження Хаддад Айхам Алі 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вікові особливості вітамінної і коферментної регуляції 2-оксоглутаратдегідрогеназного комплекса в печінці і дванадцятипалій кишці щурів Федорко Наталія Леонідівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вікові особливості змін енергетичного обміну міокарда при стресі та їхній взаємозв'язок з модуляцією вільнорадикальних процесів Швець Володимир Миколайович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину