Вы здесь

03.00.17 - Гідробіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Зоопланктон малих річок в умовах трансформованих русел Громова Юлія Федорівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості розповсюдження вільноіснуючих нематод північно-західної частини Чорного моря Кулакова Ірина Іванівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря Александров Борис Георгійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Морфофункціональні характеристики ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linne, 1758) за дії важких металів водного середовища Вискушенко Дмитро Андрійович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сукцесія фітопланктону Канівського водосховища Майстрова Надія Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Морськи клещі (Halacaridae: acari) північно-західної частини Чорного моря: відове різноманіття та екологія Гельмбольдт Марія Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Метаболізм азоту у прісноводних водоростей та його роль у формуванні їх угруповань і якості води Клоченко Петро Дмитрович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Самоочищення морського середовища від вуглеводнів нафти у прибійнiй зоні Севастополя Рубцова Світлана Іванівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структура та функції екотонних систем в умовах комплексного використання водойм (на прикладі придунайських озер). Воліков Юрій Миколайович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сучасний стан прибережного фітопланктону північно-західної частини Чорного моря та роль в ньому дінофітових водоростей Теренько Галина Вікторівна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину