Вы здесь

03.00.17 - Гідробіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Дінофлагеляти північно-західного Причорноморя: видове різноманіття та екологія Теренько Людмила Михайлівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад Spirulina platensis (Nordst.) Geitler Дробецька Ірина Вікторівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Макрозообентос літоралі верхів'я Каховського водосховища в умовах антропогенного впливу Домбровський Костянтин Олегович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Життєдіяльність гіллястовусих ракоподібних в умовах впливу біологічно активних речовин. Платонов Микола Олексійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Меропланктон прибережних вод Криму (чорноморський сектор) Лисицька Олена Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Умови формування первинної продукції в водоймах північно-західного Причорномор'я Гончаров Олександр Юрійович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фітопланктон малих річок урбанізованих територій Мантурова Оксана Василівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідії Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки Іванович Галина Валентинівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурна характеристика та закономірності формування зоопланктону річкової системи Десни Гулейкова Людмила Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Eкологiя, фiтоценологiя i культивування чорноморських водоростей роду Gracilaria Миронова Наталiя Всеволодівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину