Вы здесь

03.00.17 - Гідробіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Анатомічна структура морських трав Азово-Чорноморського басейну в різних екологічних умовах Кирєєва Олена Володимирівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Показники поверхні одноклітинних водоростей та їх використання для структурно-функціональної оцінки фітопланктону. Зотов Андрій Борисович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фітофільна макрофауна водойм та водотоків пониззя Дунаю як індикатор їх екологічного стану Зоріна-Сахарова Катерина Євгенівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інфузорії планктону прибережної зони та лиманів північно-західної частини Чорного моря Курілов Олександр Вікторович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідії Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки Іванович Галина Валентинівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Моделювання росту та біосинтезу морських мікроводоростей у квазібезперервній культурі Лелеков Олександр Сергійович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Структурна характеристика та закономірності формування зоопланктону річкової системи Десни Гулейкова Людмила Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив гідротехнічних споруд на процеси самоочищення в прибережній зоні Чорного моря Соловйова Ольга Вікторівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біологічні показники гідробіонтів за умов іонізуючого опромінення та забруднення іонами свинцю (II) водного сереовища. Мардаревич Мирослав Григорович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сукцесія фітопланктону Канівського водосховища Майстрова Надія Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину