Вы здесь

04.00.16 - Геологія твердих горючих копалин

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Геологічні критерії придатності некондиційних вугільних пластів для підземної газифікації (на прикладі Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну) Храмов Володимир Миколайович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Геологічні чинники формування колекторських властивостей пісковиків в південно-західної частини Донбасу. Жикаляк Микола Васильович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зсуви і зсувні зони у геологічній структурі Донецько-Макіївського району Донбасу. Павлов Ігор Олегович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Катагенетичні перетворення пісковиків різних генетичних типів кам'яновугільних відкладів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів. Бучинська Ірина Володимирівна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Нижньокарбонове вугілля України склад, якість та основні напрями його раціонального використання Савчук Вячеслав Степанович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Особливості тектоніки та прогноз малоамплітудної порушеності шахтних полів Селезнівського геолого-промислового району Донбасу Лисиця Вікторія Євгенівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реконструкція умов карбонового торфонакопичення за палінологічними та вуглепетрографічними даними (на прикладі Донецького басейну). Панкова Марина Григорівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу Пимоненко Людмила Іванівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Тектонотермальна еволюція Донецького басейну Привалов Віталій Олександрович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину