Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики Безродна Ірина Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методи відновлення спектральних характеристик оптично активних домішок за даними вимірювань коефіцієнта яскравості водного середовища Шибанов Євген Борисович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції) Серженьга Оксана Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів Кашуба Григорій Олексійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Геодинамічна еволюція Чорноморської мегазападини та структур її обрамлення /за геофізичними даними/ Коболев Володимир Павлович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій Кольцов Сергій Віталійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища Віршило Іван Вікторович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дисипативні функції середовища за даними сейсмічних хвиль Гринь Дмитро Миколайович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Швидкісна будова мантії під територією України за даними сейсмічної томографії Шумлянська Людмила Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Регіональна модель іоносфери за даними харківського радара некогерентного розсіяння Ляшенко Михайло Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину