Вы здесь

04.00.22 - Геофізика

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Структуроутворення, дисипація енергії і вертикальний обмін в стратифікованих басейнах Самодуров Анатолій Сергійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Реакція магнітосфери Землі на перебудову геліосферного магнітного поля Решетник Володимир Миколайович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Чисельне моделювання нестаціонарних течій, транспорту домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря Алексеєв Дмитро Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Статистичні моделі морської поверхні в задачах розсіювання акустичного та електромагнітного випромінювання Запевалов Олександр Сергійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Розв'язання промислово-геофізичних задач класифікації методами штучних нейронних мереж та вейвлет-аналізу. Тішаєв Іван Васильович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Об'ємне комп'ютерне моделювання складних рудних покладів за комплексом геолого-геофізичних даних Нікулін Сергій Леонідович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методи відновлення спектральних характеристик оптично активних домішок за даними вимірювань коефіцієнта яскравості водного середовища Шибанов Євген Борисович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики Безродна Ірина Миколаївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теоретичні та методичні основи визначення ємнісних параметрів порід-колекторів за даними інтерпретації акустичних хвильових полів Кашуба Григорій Олексійович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції) Серженьга Оксана Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину