Вы здесь

07.00.04 - Археологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Середньовічне укріплення Фуна ХV століття: комплексне архітектурно-археологічне дослідження фортифікаційної структури пам'ятки. Кирилко Володимир Петрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Наукова та культурно-просвітницька діяльність В.В. Хвойки. Колеснікова Вікторія Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історична топографія Переяславля Руського (Х - перша половина ХІІІ ст.). Колибенко Олександр Володимирович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Населення степів Північного Причорномор'я VI - початку VIII ст. Комар Олексій Вікторович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Кизил-кобинська культура у Західному Криму. Кравченко Евеліна Антонівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців'я Красильнікова Людмила Іванівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фібули півдня Східної Європи II ст. до н.е. - III ст. н.е. (типологія, періодизація та розповсюдження). Кропотов Віктор Валерійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Населення південної частини Лісостепового Подніпров'я за доби пізньої бронзи. Куштан Дмитро Павлович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Прикраси населення України доби пізньої бронзи Лисенко Світлана Станіславівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Середнє Подніпров'я за доби пізньої бронзи Лисенко Сергій Дмитрович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину