Вы здесь

07.00.04 - Археологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Поховальні пам'ятки давньоруського Києва Івакін Всеволод Глібович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Поховальні пам'ятки Нижнього Подніпров'я часів Золотої Орди (середина XIII - перша половина XV ст.). Єльников Михайло Васильович 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Фібули півдня Східної Європи II ст. до н.е. - III ст. н.е. (типологія, періодизація та розповсюдження). Кропотов Віктор Валерійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пізній неоліт-енеоліт Сходу України (проблема міжкультурних контактів). Теліженко Сергій Анатолійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Калос Лімен у IV ст. до н.е. - II ст. н.е. Уженцев Владислав Борисович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Населення південної частини Лісостепового Подніпров'я за доби пізньої бронзи. Куштан Дмитро Павлович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Пам'ятки празько-корчацької культури у верхів'ях Дністра, Західного Бугу та Вісли у V-VII ст. Милян Тарас Романович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Населення степів Північного Причорномор'я VI - початку VIII ст. Комар Олексій Вікторович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Східна Україна на рубежі середньої-пізньої бронзи. Санжаров Сергій Миколайович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) Білас Наталія Миколаївна 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину