Вы здесь

08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Проблеми розвитку малого підприємництва на сучасному етапі (регіональний аспект) Карпенко Сергій Володимирович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Регулювання відтворення сировинних ресурсів регіону (на прикладі деревної сировини) Долинець Ігор Миколайович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Органiзацiйно-економiчний механiзм створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон в умовах реформування економiки Украєни. Палажiй Анна Михайлiвна 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Принципи та методи державного регулювання банківської діяльності Сігайов Андрій Олександрович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Форми і методи державного регулювання цін Гладких Дмитро Михайлович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Регулятивна роль цiнностей в адаптацiє системи зайнятостi населення до ринкового середовища. Саїнко Андрiй Сергiйович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методичні основи прогнозування валового внутрішнього продукту Корабльов Микола Миколайович 1999 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агентства на міжнародному рівні Делікатна Івета Олександрівна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Методологічні основи легалізації тіньової економіки Коваленко Сергій Олексійович 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Концепція та механізми забезпечення результативності інвестування (на прикладі постачальних компаній електроенергетичного сектору України) Карандакова Ірина Геннадіївна 2000 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину