Вы здесь

10.02.15 - Загальне мовознавство

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Ідеографічний поділ дієслівної лексики в сучасній українській мові СЕРЕДНИЦЬКА Анна Ярославівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ідеологічний та національно-культурний компоненти в семантичній структурі лексики політичного дискурсу (на матеріалі франко- і російськомовної преси 90-х років) Весна Тетяна Василівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України. Скляренко Ольга Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Ізосемія причинових сполучників у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов) Леміш Наталія Євгенівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інтонаційна організація судового дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) Савчук Ганна Василівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інтра- та екстралінгвальні чинники розвитку мови-реципієнта (на матеріалі латинських запозичень в українській мові). Мрозіцька Уляна Любомирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Історія фонологічних систем східнослов'янських мов: лінгвоісторіографічний аспект Орел Анна Сергіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі Пузиренко Ярина Василівна 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Адаптацiя французьких онiмiв в українськiй та росiйськiй мовах Бойчук Iгор Васильович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Антропонімія надазовських греків у її відношеннях з українською та російською антропоніміями. Кравченко Валентина Олександрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину