Вы здесь

10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
. Слова категорії стану в структурі речень німецької й української мов Пянковська Ірина Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Індоєвропейські корені на позначення непрямого руху з кореневим архетипом (S)KER(T)- та їх рефлекси. Коваленко Ірина Дмитрівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вербальні формули побажань у різноструктурних мовах: прагмасемантичний і лінгвокультурологічний аспекти Павловська Людмила Олександрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Динаміка розмовних конструкцій в англійських та українських художніх текстах XVIII - поч. XXI ст. Новохатська Наталія Василівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Дискурс антиутопії (на матеріалі англійської, української та російської мов) Стоянова Інна Дмитрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії першої половини ХХ століття. Стецько Ярина Тарасівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зіставний аналіз категорії авторизації в українській та англійській мовах: структура та семантика Ригованова Вікторія Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний аспекти. Кривенко Ганна Леонідівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Категорії аспектуальності та темпоральності в системі італійського й українського дієслова: зіставний аспект Ісакова Юлія Петрівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі Лавриненко Олександр Олександрович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину