Вы здесь

13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Теорія та практика демократизації відносин "учитель-учень" (на матеріалах середніх закладів освіти України другої половини ХХ століття) Єрьоменко Ольга Анатоліївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні Петров Валерій Федорович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в другій половині ХХ ст. Хоменко Тетяна Анатоліївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Підготовка соціально-педагогічних кадрів у вітчизняній теорії та практиці(20-30-ті рр. ХХ століття ) Донченко Любов Іванівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів Денисенко Анжела Олегівна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.) Кульчицький Віталій Йосипович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу Полякова Ганна Анатоліївна 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття Рацул Олександр Анатолійович 2005 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Проблеми організації педагогічної праці вчителя народних шкіл (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) Столярчук Тетяна Олександрівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Психолого-педагогічна підготовка вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) Лисенко Світлана Андріївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину