Вы здесь

14.01.11 - Кардіологія

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
"Значення операції аортокоронарного шунтування для ефективності реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда, в залежності від структурно-функціональних особливостей міокарда" Погурельська Олена Павлівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Найближчі і віддалені результати ефективності реканалізації коронарних артерій у хворих хронічною ішемічною хворобою серця покритими і непокритими стентами" Хоррам Сохраб Мохаммед Алі 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Cтратифікація хворих у постінфарктному періоді на основі динамічної оцінки функціонального стану серця ПРОГ Ростислав Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Iмунозапальнi аспекти хронiчної серцевої недостатностi у хворих на iшемiчну хворобу серця з постiнфарктним кардiосклерозом. Салех С.Х. Нажар 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Імунозапальні аспекти хронічної серцевої недостатності Халед Насер А. Саламех 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Імунологічні зміни у хворих на ішемічну хворобу серця з есенціальною гіпертензією та їх корекція аторвастатином Ратушняк Наталія Петрівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інсерційно-делеційний поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту і розповсюдженість атеросклеротичного ураження судин Кузнецов Ігор Володимирович 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інсулінорезистентість та маркери запалення при артеріальній гіпертензії. Герасименко Олена Володимирівна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інтра-екстракорпоральна гемокорекція в лікуванні гіпертонічної хвороби, асоційованої з ішемічною хворобою серця. Саламатіна Марина Валеріївна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інфаркт міокарда у молодому та середньому віці (до 50 років): епідеміологія, клінічний перебіг, патоморфологія, етіологія Соломенчук Тетяна Миколаївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину