Вы здесь

21.06.01 - Екологічна безпека

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
"Зниження об'ємів відходів водоочищення - осадів стічних вод, шляхом їх утилізації в асфальтобетон" Бреус Роман Володимирович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
"Утилізація промислових відходів через створення технології виробництва нових добрив для екологічно безпечного землеробства" Корнієнко Ярослав Микитович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Інтенсифікація масопереносу при електрокінетичній очистці грунту Лисенко Лариса Леонідівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки Єфремова Ольга Олексіївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні Чупов Андрій Володимирович 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів Мітченко Андрій Олександрович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Взаємодія фільтратів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) із зоною аерації (еколого-геохімічна оцінка) Кулинич Юлія Володимирівна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вилучення U(VI) та Со(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об'єктів навколишнього середовища Боголєпов Андрій Анатолійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вилучення урану(VI) та важких металів із забруднених вод методами ультра- і нанофильтрації у поєднанні з комплексоутворенням Юрлова Людмила Юріївна 2006 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив "мокрої" консервації шахт на еколого-радиаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області) Удалов Ігор Валерійович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину