Вы здесь

23.00.01 - Теорія і історія політичної науки

Название диссертации Автор Год Цена Добавить в корзину
Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі Мошак Олена Володимирівна 2002 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки. Петрінко Віктор Степанович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Просторово-часові виміри політики: принципи реалізації. Сорба Олександр Михайлович 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Контент-аналіз як засіб конституювання та відтворення політичної науки. Осін Вадим Володимирович 2003 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Політична мова як чинник формування інтерсуб'єктивного політичного знання. Щолокова Ганна Володимирівна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Метарегіональна парадигма сучасної політичної регіоналістики. Осельська Олена Сергіївна 2007 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Політичні та громадянські цінності: особливості становлення та функціонування (історико-методологічний аналіз). Климончук Василь Йосипович 2004 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Принцип спадкоємності в розвитку демократичних політичних систем: аналіз теоретико-методологічних підходів Курган Яна Миколаївна 2009 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Теорія поліархії Р. Даля: концептуальні засади та практика. Ліпковська-Надєїна Наталія Анатоліївна 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину
Державницькі теорії Д.Донцова і В.Липинського: порівняльний аналіз. Рєзнік Віктор Віталійович 2008 99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину