Вы здесь

Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок (клініка, діагностика, лікування).

Автор: 
Карета Сергій Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U002330
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Матеріали і методи дослідження
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
Обстеження базувалось на матеріалі, отриманому в лікарні швидкої та
невідкладної медичної допомоги м. Києва, інституті інфекційних хвороб м. Києва,
обласній лікарні м. Чернігова, на основі наших спостережень за хворими за
період 1998–2001 роки та архівних матеріалів за період 1992–2001 роки.
Проаналізовано дані 110 хворих, у яких первинно (на догоспітальному етапі чи
при поступленні) помилково діагностовано ГПМК, при дообстеженні встановлено
заключний діагноз гострого запального процесу головного мозку чи його оболонок,
тобто енцефаліт, менінгіт чи менінгоенцефаліт, абсцес головного мозку – що ми в
роботі називаємо запальними процесами ЦНС з інсультоподібним перебігом.
Виділено три основні групи ІП запальних процесів ЦНС: 1) енцефаліти, 2)
менінгіти і менінгоенцефаліти, 3) абсцеси головного мозку. Групи хворих: 1)
згідно первинного менінгеального чи енцефалітичного ураження – а) менінгіти,
менінгоенцефаліти (n=56), б) енцефаліти (n=46) і в) абсцеси головного мозку
(n=8), 2) менінгіти і менінгоенцефаліти розподілено в двох площинах: згідно
характеру змін спинномозкової рідини (СМР) – а) геморагічні (n=24), б) гнійні
(n=22), в) серозні (n=10), згідно етіології – а) вірусні (n=20), б)
бактеріальні (n=36). Всі гнійні менінгіти і менінгоенцефаліти віднесено до
бактеріальної етіології, серозні і геморагічні розділялись на вірусні і
бактеріальні. Всі енцефаліти віднесено до вірусних процесів, абсцеси головного
мозку – до бактеріальних процесів. (табл. 2.1).
Показники в обстеженні визначались для всіх вище зазначених груп, але з
клінічної точки зору та враховуючи відносно незначну кількість хворих з
абсцесами головного мозку увага в основному приділялась енцефалітам,
менінгітам/менінгоенцефалітам, при чому останні розглядались як в залежності
від характеру змін СМР, так і в залежності від вірусної чи бактеріальної
етіології.
Таблиця 2.1
Нозологічна та етіологічна структура ІП процесів ЦНС
ІП процеси

всього 110 хворих

Абсцеси
Енцефаліти
Менінгіти, менінгоенцефаліти всі

7,3
46
41,8
56
50,9

Менінгіти, менінгоенцефаліти геморагічні
Менінгіти, менінгоенцефаліти гнійні
Менінгіти, менінгоенцефаліти серозні

%*24
21,8
42,9
22
20,0
39 ,3
10
9,1
17,9
* % –% від числа всіх ІП процесів,%М – від числа всіх менінгітів,
менінгоенцефалітів

Менінгіти, менінгоенцефаліти вірусні
Менінгіти, менінгоенцефаліти бактеріальні


20
18,2
35,7
36
32,7
64,3
Менінгіти:

Вірусні геморагічні
Вірусні серозні
Бактеріальні геморагічні
Бактеріальні гнійні
Бактеріальні серозні

14
12,7
25,0
5,5
10,7
10
9,1
17,9
22
20,0
39,3
3,6
7,1
Для порівняння було проаналізовано дані архівних матеріалів хворих з гострими
запальними процесами ЦНС та гострими порушеннями мозкового кровообігу. Метод
вибірки контрольних випадків – рандомізований за період 1998–2000 роки. Таким
чином, наступні контрольні групи, де діагноз встановлено при первинному
зверненні: 1) гострі герпетичні енцефаліти за даними ПЛР, 2) менінгококові
менінгіти та менінгоенцефаліти за даними бактеріологічних методик, 3) ГПМК за
ішемічним типом в вертебро-базилярному басейні підтверджені клінічно і даними
АКТ або МРТ головного мозку, 4) ГПМК за ішемічним типом в каротидному басейні
підтверджені клінічно і даними АКТ або МРТ головного мозку, 5) ГПМК по типу
субарахноїдального крововиливу підтверджені клінічно і даними СМР, КТ або МРТ
головного мозку. (табл. 2.2).
Стать обстежуваних хворих: чоловіки – 75 хворих (68,2%), жінки – 35 хворих
(31,8%). В групі енцефалітів: чоловіки – 52,2% (n=24), жінки – 47,8% (n=22); в
групі менінгітів: чоловіки – 76,8% (n=43), жінки – 23,2% (n=13); при вірусній
етіології менінгітів: чоловіки – 70,0% (n=14), жінки – 30,0% (n=6); при
бактеріальній етіології: чоловіки – 80,6% (n=29), жінки – 19,4% (n=7); в групі
геморагічних менінгітів: чоловіки – 66,7% (n=16), жінки – 33,3% (n=8), в групі
гнійних менінгітів: чоловіки – 81,8% (n=18), жінки – 18,2% (n=4), в групі
серозних менінгітів: чоловіки – 90,0% (n=9), жінки – 10,0% (n=1).
Таблиця 2.2
Контрольні групи запальних процесів та ГПМК
Група
Примітки
Контрольні герпетичні енцефаліти (К енцефаліти)
Енцефаліти HSV-1 етіології підтвердженої на основі ПЛР
12
Контрольні менінгококові менінгіти (К менінгіти)
Менінгіти менінгококової етіології підтвердженої бактеріологічно
11
ГПМК за ішемічним типом в вертебро-базилярному басейні (ішемія ВББ)
Діагноз підтверджено клінічно та КТ або МРТ головного мозку
10
ГПМК за ішемічним типом в каротидному басейні (ішемія ВСА)
Діагноз підтверджено клінічно та КТ або МРТ головного мозку
10
ГПМК по типу субарахноїдального крововиливу (САК)
Діагноз підтверджено клінічно та дані СМР, КТ або МРТ головного мозку
10
Середній вік обстежуваних хворих з інсультоподібними запальними процесами ЦНС
становив 42±1,3 років, мінімум – 7 років, максимум – 68 років: при енцефалітах
– 41±2,3, при менінгітах в цілому – 43±1,6 років; в групах: при вірусних
менінгітах – 47±2,9, при бактеріальних – 41±1,9 років, при геморагічних
менінгітах – 45±2,5, при гнійних менінгітах – 43±2,2, при серозних – 39±5