Вы здесь

Формування сенсорних образів на основі нюхових відчуттів.

Автор: 
Костюченко Олена Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2003
Артикул:
0403U004396
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2.1.2, стор. 56). Особливо звертаємо увагу на те, що співставляючи результати цього заняття в експериментальній групі, де всі заняття проводилися у супроводі музики, пахощів та гр.№2. (без пахощів), ми виявили, що діти (гр.№1) легше, яскравіше, різноманітніше навели образи сприйманих ароматів, всі виконали завдання, в порівнянні з учнями гр.№2, де 23% учнів не розуміли, відмовлялися виконувати завдання.
Відчутні зв'язки між враженнями від різних органів чуття, що переживаються наяву, називаються в психології синестезіями. Для виконання вправи "Синестезія" [Психотехнічні ігри та вправи. Слободянок І.А., Олексенко О.І.- Вінниця, 1995.- С.19] обирали того, хто водитиме (назвали його "гравець №1). Йому казали, що за його відсутності група вибере один із чотирьох кольорів (червоний, синій, жовтий чи зелений). Коли колір обрано, учасники по черзі демонстрували гравцю№1 рухи тіла, які, за їхніми власними відчуттями, повинні були виражати задуманий колір. Передбачалось, що рухи тіла не були прямими підказками. У рухах виражали не речі, а саме колір, відчуття кольору. Після того, коли гра налагоджувалась та учасники все частіше відгадували кольори, ми видозмінювати або ускладнювати завдання, а саме пропонували різні смакові відчуття (гіркий, кислий, солодкий, солоний смак), нюхові (квітковий, свіжий, м'ятний, гнилісний), звуки музичних інструментів, пори року. Змінювалась і "мова" тіла, за допомогою якої виражалося загадане: від рухів тіла можна перейти до непорушних постатей або дотиків, або до інтонацій вимови однієї і тієї ж фрази. Під час вправи-гри "Синестезія" у деяких учнів синестезія досягала значної сили і чіткості. Так, більшість учнів червоний колір відчували як різкий, сильний, збуджуючий, що виражалось в енергійних розмашистих рухах, стрибках. З синім кольором пов'язували м'якість, плавність, стриманість, уповільненість рухів. На початкових етапах ознайомлення з цією грою учасники часто почувалися безпорадними, відмовлялись показувати кольори, стверджували, начебто не знають, як це зробити, чи взагалі не розуміють, як отаке можна витворити. Коли хтось-небудь наважитися - і решта теж починали пробувати себе в такому своєрідному занятті. А вже після того, як задуманий колір було правильно відгадано, неконструктивні розумування про те, чи це можливо, зовсім припинялися. Виконуючи все складніші завдання, учасники поступово навчалися вживатися в образ, пройматись його настроєм, наче зливатися з ним. Зауважимо, що більш цікавими, складними, активними, яскравими, гармонійними були рухи дітей експериментальної групи в порівнянні з групою № 2.
Заняття 7 включало вправу "Мої складові" та анкетування "Що мені дав практикум?" (1год.15хв). У вправі "Мої складові" метою ставилось: усвідомлення себе, розвинення інтересу у групі до психологічного змісту особистості певної особи, дати можливість членам групи виразити його творчими засобами завдяки стимулюючій інформації, гри-фантазії, самопізнанню, спостереженню, керівництву, поясненню, психодрамі. Школяри із задоволенням та зацікавленістю ставились до створення образу свого тіла, емоцій, розуму, творчої діяльності та їх взаємодії, використовуючи символи, колір, форму та рухи, міміку, взаємодію учасників. За бажанням 6 учнів зобразили скульптури, яким дали назви "Мій світ", "Взаємодія", "Співробітництво", "Моє в мені", "Єдність", "Рух", кожна з цих скульптур вражала своєрідністю, граціозністю, оригінальністю. Аналіз одержавих даних дозволив нам виявити показники, за якими оцінювалось кожне із запропонованих завдань (табл.3.3).
Таблиця 3.3

Співставлення показників досягнення мети вправ практикуму з аромакомпонентом та без нього
Назва вправиПоказникигр.№2
% учнівгр.№1
% учнівСприйняття практикумупозитивне;
без труднощів у виникненні образів88
8592
94"Коло сили"впевненість у собі, своїх враженнях, відчуттях;
звільнення від негативних емоцій;
приємні відчуття в тілі57
68
6593
87
79"Несподівані картинки"тематика асоціативних образів: "природа";
"живі істоти";
"предмети", "машини";
взаємодія образів - цілісність зображення47
27
26
5352
36
12
70"Квітка"виражена здібність до уяви (фантастичний образ)
реальний образ квітки
визнання себе (позитивне сприймання образу своєї квітки)17
76
7359
39
85"Якби Я..."оригінальність асоціацій3860"Коло моєї діяльності"спрямованість на себе;
на інших;
на себе та інших22
55
2330
27
43"Коло мого життя"розвинутість інтуїції, уяви (піктографічне зображення та розуміння образних понять)7283"Мій простір"активність уяви
оригінальність, незвичайність уявних образів
яскравість образів уяви
уважність до відчуттів в тілі80
27
25
2491
55
52
33"На кого я (ти)схожий?"оригінальні асоціативні образи3866"Моє ім'я"творчий підхід у зображенні (символічність, графічність, образність, гнучкість)
об'єднання декількох образів70
1382
29"Який він, аромат!?"образність мислення (учні, які справилися з завданнями)7791"Мої складові"цілісність, оригінальність зображення, гармонійність рухів6076Середня частка учнів з позитивними показниками за всіма вправами54,167,6
Отримані дані свідчать про перевагу результатів за всіма показниками в експериментальній групі порівняно з групою №2, в середньому на 13,5%, що служить достатньою підставою для висновку про ефективність практикуму з активізацією нюхових відчуттів.
Протягом всіх занять у більшості учнів експериментальної групи спостерігались ознаки вмотивованості у діяльність, а саме:: 1) відносно повна (розумова і фізична) включеність у діяльність; 2) повна концентрація уваги, думок, почуттів на справі; 3) відчуття того, що чітко знаєш, як слід діяти в той чи інший момент роботи, чітке усвідомлення її цілей; 4) відсутність хвилювання, тривоги перед можливими помилками і невдачами; 5) ніби "розчинення" у своїй справі.