Вы здесь

Ефективність територіальної оранізації роздрібної торгівлі споживчої кооперації

Автор: 
Лісіца Вікторія Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U001031
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО?ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
2.1. Економічний аналіз стану матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі
споживчої кооперації
Діяльність споживчої кооперації охоплює закупівлю сільськогосподарської
сировини та її переробку, виробництво продукції та її подальшу реалізацію в
торговельній сфері через підприємства оптової, роздрібної торгівлі й
громадського харчування та інші види діяльності. Але в багатогалузевій
діяльності споживчої кооперації домінує роздрібна торгівля, про що свідчить
обсяг товарообігу роздрібної торговельної мережі, який перевищує 80% у
загальному обсягу роздрібного товарообігу системи (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Товарообіг роздрібної торговельної мережі в загальному обсязі
роздрібного товарообігу споживчої кооперації
Складні економічні процеси, що відбуваються у галузі торгівлі, обумовлюють
необхідність концентрації в ній потужної матеріально-технічної бази, всебічний
аналіз якої є основою формування цілеспрямованого впливу на умови і фактори, що
визначають стан розвитку підприємства, рівень ефективності використання всіх
видів ресурсів та можливих напрямів їх розвитку. Однак такий аналіз не повинен
проводитися з відривом від специфіки умов функціонування, в цьому випадку ?
об’єктів роздрібної торгівлі споживчої кооперації.
Аналізуючи багатоланкову структуру системи споживчої кооперації, слід
зазначити, що на сучасному етапі її розвитку роздрібною торгівлею займаються
всі ланки кооперативної системи. Але основними організаціями, що здійснюють
роздрібний продаж, є споживчі товариства, яким належить основна частина
торговельної мережі. Тому дослідження матеріально-технічної бази роздрібної
торгівлі доцільно проводити на рівні районних та сільських кооперативних
організацій.
Для здійснення аналізу матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі споживчої
кооперації доцільно використовувати сукупність натуральних та вартісних
показників. Важливу специфіку в проведенні такого аналізу відіграє інфляція,
яка викривлює всі вартісні показники. Отже, реальними показниками стану
матеріально-технічної бази є ті, які звільнені від інфляційної складової. Тому
суттєво зростає роль натуральних показників, що характеризують динаміку її
розвитку.
Стан матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі аналізується, починаючи з
торговельного підприємства. Хоча кількість підприємств не є універсальним
показником розвитку матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі
(підприємства торгівлі відрізняються одне від одного за багатьма ознаками), але
кількісні зміни потрібно враховувати разом з іншими чинниками (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Зміни в кількості магазинів споживчої кооперації України
за період 1993 ? 2002 рр. *
Споживспілки
Кількість магазинів, од.
2002 р. у % до
1993 р.
1996 р.
1999 р.
2001 р.
2002 р.
1993 р.
1996 р.
1999 р.
2001 р.
8
10
Кримспоживспілка
2329
1529
1144
971
822
35,3
53,8
71,9
84,7
Вінницька
3878
3095
1843
1532
1465
37,8
47,3
79,5
95,6
Волинська
2029
1566
1085
913
788
38,8
50,3
72,6
86,3
Дніпропетровська
3049
2505
1041
1038
935
30,7
37,3
89,8
90,1
Донецька
2755
1314
Житомирська
3067
2447
1889
1318
1230
40,1
50,3
65,1
93,3
Закарпатська
1956
1625
1135
901
830
42,4
51,1
73,1
92,1
Запорізька
2277
1386
Продовж. табл. 2.1

7
10
Івано-Франківська
2295
2088
1049
662
521
22,7
24,9
49,7
78,7
Київська
3407
-
Кіровоградська
2494
1613
889
773
658
26,4
40,8
74,0
85,1
Луганська
2200
1299
805
575
415
18,9
31,9
51,6
72,2
Львівська
3509
2652
1877
1550
1433
40,8
54,0
76,3
92,5
Миколаївська
2400
1800
828
809
669
27,9
37,2
80,8
82,7
Одеська
3376
2475
1742
1336
1174
34,8
47,4
67,4
87,9
Полтавська
3511
2695
1647
1400
1293
36,8
48,0
78,5
92,4
Рівненська
2254
2105
1122
998
918
40,7
43,6
81,8
92,0
Сумська
3060
2096
1469
1278
1202
39,3
57,3
81,8
94,1
Тернопільська
2861
1811
1061
867
742
25,9
41,0
69,9
85,6
Харківська
3404
2373
1483
1058
955
28,1
40,2
64,4
90,3
Херсонська
1846
1406
797
608
525
28,4
37,3
65,9
86,3
Хмельницька
3630
2416
1762
1540
1412
38,9
58,4
80,1
91,7
Черкаська
2793
2149
1346
955
809
29,0
37,6
60,1
84,7
Чернігівська
3028
2448
1903
1672
1423
45,0
58,1
74,8
85,1
Чернівецька
1534
1163
755
552
487
31,7
41,9
64,5
88,2
Разом
68942
50590
28672
23409
21608
31,3
42,7
75,4
92,3
Примітка. Розраховано за даними "Показники господарсько-фінансової діяльності
підприємств і організацій Укоопспілки" за 1993, 1996, 1999, 2001?2002 роки.
Наведені дані свідчать про скорочення загальної кількості магазинів споживчої
кооперації за період 1993-2002 рр. на 68,7%. Найбільш суттєвого скорочення
роздрібної мережі зазнали Луганська (на 81,1%), Кіровоградська (на 73,6%),
Івано-Франківська (на 77,3%) облспоживспілки (ОСС). Але, починаючи з 1999 р.,
тенденція інтенсивного скорочення магазинів була подолана, уповільнилися темпи
їх зменшення, хоча приросту кількості магазинів по всіх споживспілках не
спостерігається.
На зменшення чисельності магазинів споживчої кооперації України вплинула значна
кількість об’єктивних і суб’єктивних факторів загальноекономічного характеру та
діяльності самої споживчої кооперації. Серед об’єктивних факторів ? виникнення
нових процесів, характерних для початкового етапу розвитку ринкових відносин:
зниження купівельної спроможності сільського населення, деформації в структурі
споживання; високі