Вы здесь

Диференційний підхід до ведення жінок з доброякісними пухлинами матки у віддаленому післяопераційному періоді

Автор: 
Марцинковська Віолета Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002413
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічні методи
У відповідності до визначеної мети і задач, для визначення впливу гістеректомії на подальше здоров'я та якість життя жінок після оперативних втручань, нами були проаналізовані найближчі та віддалені результати хірургічного лікування міоми матки.
Дане питання вирішувалось в ході комплексного клініко-лабораторного дослідження та хірургічного лікування міоми матки у 152 пацієнток. Хворі були розподілені на групи в залежності від об'єму виконаного оперативного втручання, розподіл хворих представлено в таблиці 2.1. Першу групу складали 100 хворих, що перенесли тотальну екстирпацію матки, другу- 52 жінки, що були прооперовані у об'ємі надпіхвової ампутації матки. Хворі також розподілялись на підргупи в залежності від видалення або збереження яєчників: І група хворих складалась з - ІА підгрупи, яка включала 65 жінок після тотальної гістеректомії з видаленням обох яєчників та ІБ підгрупи, в яку увійшли 35 жінок після тотальної гістеректомії із збереженням одного або двох яєчників; ІІ група досліджених хворих розподілялась на ІІА підгрупу, що нараховувала 28 пацієнток після субтотальної гістеректомії з видаленням додатків матки, та на ІІБ підгрупу яка включала 24 жінки після субтотальної гістеректомії із збереженням одного або двох яєчників.
Всі хворі були прооперовані в період 2000-2003 років у гінекологічних відділеннях Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, Центру здоров'я ВМС ВПС України, Вінницького обласного онкологічного диспансеру. Із них у 150 пацієнток було виконано тотальну та субтотальну гістеректомію трансабдомінальним доступом, та у 2 пацієнток гістеректомія виконувалась трансвагінальним шляхом.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на групи в залежності від об'єму оперативного втручання
Групи хворихПідгрупи хворихОб'єм оперативного втручанняКількість досліджених пацієнтокАбс., n%
ІІ А
Тотальна гістеректомія
з видаленням додатків матки6542.7І Біз збереженням одного або двох яєчників3523.02
ІІІІ А
Субтотальна гістеректомія
з видаленням додатків матки2818.4ІІ Біз збереженням одного обо двох яєчників2415.7
На теперішній час в гінекологічній практиці для спостереження за прооперованими хворими лікарі-практики керуються 430 наказом МЗ ССС, який регламентує частоту відвідування лікарів пацієнтками та необхідні методи спостереження в післяопераційному періоді.
Однак, серед населення нашої держави існує думка, що оперативне втручання остаточно виліковує ту чи іншу хворобу і тому хворі у більшості випадків після виконання оперативного втручання не звертаються тривалий час до лікарів з метою профілактичного огляду, а з'являються самостійно у разі виникнення уже серйозних ускладнень, які не можливо або дуже важко корегувати.
У зв'язку із цим нами розроблено і впроваджено в рамках регіону "Карту прооперованої хворої", яка і повинна налагодити спостереження за даним контингентом хворих.
Індивідуальна карта спостереження за прооперованою хворою (Рис. 2.1) складається з паспортної частини, даних анамнезу (соматичного та акушерсько?гінекологічного), даних стосовно виконаного об'єму оперативного втручання (діагноз, дата, результат гістологічного заключення, післяопераційні ускладнення) та даних всіх наступних післяопераційних оглядів гінеколога з результатами поточних лабораторних досліджень, що фіксуються на окремих, спеціально відведених аркушах. Карта заводиться одразу після виконання оперативного втручання разом із іншими виписними документами та видається хворій. Призначається дата наступного огляду.
Карта прооперованої хворої
П.І.П._____________________________________________________________________________
Рік народження___________________________
Сімейний стан____________________________
Адреса, телефон___________________________
Місце роботи____________________________Вага_______Зріст_______ Група крові________
Резус?фактор_________Пологи (кількість, ускладнення)_____________________________
_________________________________________
Аборти (кількість, ускладнення)_____________
Молочні залози (до операції)_______________
________________________________________
Дані про операцію
Діагноз____________________________________________________________________________________________________________________
Дата операції_____________________________
Об"єм оперативного втручання_____________
__________________________________________________________________________________
Гістологічне заключення___________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Післяопераційні ускладнення_______________
________________________________________
_________________________________________Анамнез
Загальний
Куріння______ожиріння_______мігрені______
Варікоз___тромбофлебіт_____гіпертонія______патологія серця_________________________ операції_________________________________
вір.гепатит________пат. печінки_____________
пат. нирок________________________________
діабет_____________пат. щитов.зал?зи_______
пат.наднирників___________________________
інші ____________________________________
алергічні захворюання______________________________ЗГТ(яка?)_______________________________
Тривалість_______________________________
Дані огляду ______________Дата
Скарги____________________________________________________________________________Загальний стан_____________________________________________________________________
Гінекологічний статус
Зовнішні статеві органи
Піхва
Шийка матки:
* проста кольпоскопія
* розширена кольпоскопія
* цервікоскопія
Праві додатки
Ліві додатки
УЗД малого тазу
УЗД молочних залоз
Лабораторні дослідження
Цитологія шийки матки___________________________________________________________________________\Скл