Вы здесь

Хіміко-аналітичні властивості дво- та трикомпонентних систем на основі полівінілпіролідону

Автор: 
Мікуленко Ольга Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U002581
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
РЕАГЕНТИ І АПАРАТУРА
В роботі використовували полімерну поверхнево-активну речовину - полівінілпіролідон, фірм ВASF (Німеччина), FLUKO (Швейцарія) і Болоховського хімічного заводу (Росія) з молекулярними масами 8,0.103, 1,0.104, 1,2.104, 2,4.104, 4,0.104, 3,6.105. Ланка ПВПД має вигляд:

Вихідні розчини ПВПД із концентрацією 20 г/л для Мr = 8,0.103, 1,0.104, 1,2.104, 2,4.104, 4,0.104 і 3,6.105 готували розчиненням точних наважок у дистильованій воді безпосередньо перед використанням. Робочі розчини 10,0-1,0.10-5 г/л готували розведенням вихідних.
Для проведення іонометричних досліджень готували розчини ПВПД концентрації 10,0-1,0.10-5 г/л в 0,1 М розчин NaCl, KCl, NaNO3, KNO3.
В роботі використовували полімерну поверхнево-активну речовину полісульфонілпіперидинілметиленгідроксид (ПСПМГ) загальної формули:
де n = 12, a:b = 100:(40-90).
Вихідний розчин ПСПМГ готували розчиненням 25,00 г речовини в 1 л дистильованої води при нагріванні до 60-70?С, що відповідає концентрації
? 10-2 моль/л.

Використовували наступні органічні реагенти:
- азобарвники загальної формули:
Замісники R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 наведені у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Замісники в досліджених азореагентах
РеагентR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10 Тр 0SO3HOHHHOHHHHHH Тр 00SO3HNH-C6H5HHHHHHHH Тр 000SO3HOHHHHHHH-CH=CH-CH=CH- САSO3H1HHHHHHHH БЖOHCH=2HHHH HHHSO3H СБOHCH=2OHHHHHHHSO3H ЛГHOHSO3HOHOHH ClHHH МГHHSO3HOHOHHClH-CH=CH-CH=CH- ЕХСЧSO3HHHOHOHH-CH=CH-CH=CH--CH=CH-CH=CH- ЕХЧТSO3H3HOHOH3-CH=C(NO2)-CH=CH-HH ГЛH4ClOHOH4NO2HSO3HH КЛH56OH5SO3HHSO3HHПримітки:
,
2 - молекула симетрична, 3 -CH=CH-CH=CH-, 4 -C(NH2)=CH-C(SO3H)=CH-,
5 -C(ОH)=CH-C(SO3H)=CH-,
6 -
Тр 0 - тропеолін 0, тропеолін R, хризоїдин, резорцин-азо-n-бензолсульфокислоти, 2`,4`-дігідроксі-4-сульфоазобензол,
Тр 00 - тропеолін 00, жовтогарячий IV, дифеніламіновий жовтогарячий, жовтогарячий GS, міцний жовтий, кислотний жовтий D, аніліновий жовтий, жовтогарячий N, 4`-феніламіноазобензол-4-сульфокислоти,
Тр 000 - тропеолін 000, ?-нафтоловий жовтогарячий, жовтогарячий, ?-нафтолазобензол-n-сульфокислоти,
БЖ - брильянтовий яскраво-жовтий, 4,4`-біс(4``-гідроксібензолазо)-2,2`-дисульфостильбен,
СА - сульфарсазен, плюмбон ІРЕА, сульфарсен, 3`-[2-арсоно-4-нітрофенілдіазоамідо]азобензол-4-сульфокислота,
СБ - стильбазо R, 4,4`-біс-(3``,4``-дигідроксібензолазо)- стильбен-2,2`-дисульфокислотa,
ЛГ - люмогаліон ІРЕА, омега хром темно-червоний, 2-гідроксі-3-сульфо-5-хлор-бензолазорезорцин,
МГ - магнезон ІРЕА, магнезон ХС, метомега хром синій 2RC, 1-(2'-гідроксі-3'-сульфо-5'-хлорбензолазо)-нафтол-2, кислотний хромовий синій 2R, еріохромаловий синій 2RL,
ЕХСЧ - еріохром синьо-чорний, калькон, діамантовий синьо-чорний R, кислотний хромовий синьо-чорний, солохромовий темно-синій В,
ЕХЧТ - еріохром чорний Т, хромоген чорний спеціальний ЕТ-00, хромовий чорний ТК, солохромовий чорний Т, понтахромовий чорний ТА, калькохромовий чорний Т, омегахромовий чорний Т,
ГЛ - галіон ІРЕА, 2-(2'-гідроксі-5'-нітро-3'-хлорбензолазо)-Аш-кислота, 2-(3-хлор-2-окси-5-нітрофенілазо)-8-аміно-1-нафтол-3,6-дісульфокислота,
КЛ - кальцион ІРЕА, кальцихром, Н-індикатор;
- трифенілметанові барвники:
БФС - бромфеноловий синій, тетрабромфенолсульфофталеїн, 3,3`, 5,5`- тетрабромфенолсульфофталеїн,
БПЧ - бромпірогалоловий червоний, 3,3`-дибромсульфогалеїн;
ФФ - фенілфлуорон, 2,3,7-триоксі-9-фенілфлуорон-6,
ЕО - еозин, 2,4,5,7-тетрабромфлуоресцеїн
БФС БПЧ 1,5-Br, 2,3,4-OH, 6-SO3H,
ФФ 1,2,5-OH, 3,4,6-H,
ЕО 1,3,4,5-Br, 2-OH, 6-COOH;
- інші реагенти:
AS - алізариновий S
Реагенти мали кваліфікацію не нижче "ч.д.а".
Методика очищення СБ, БЖ триразовим осадженням із солянокислих розчинів. Розчиняли 1,0 г барвника в 100 мл бідистильованої води, розчин відфільтровували, до фільтрату доливали 20 мл концентрованої соляної кислоти. Розчин фільтрували, осад промивали 2М НС1. Наступне переосадження не приводить до зміни інтенсивності світлопоглинання.
Методика очищення СА. Розчиняли 1,0 г барвника при нагріванні в 20-30 мл водного ацетону (1:1), гарячим відфільтровували. При охолодженні фільтрату випадав СА, який сушили при 50-60?С. Вихід реагенту 50%.
Методика очищення БПЧ. Розчиняли 1,0 г препарату в 50 мл етилового спирту при нагріванні до 78?С. При неповному розчиненні додавали ще 3-5 мл спирту. Після розчинення розчин швидко охолоджували, кристали, що випали, відфільтровували і висушували при 50-70?С. Перекристалізацію проводили тричі.
Чистоту реагентів контролювали за електронними спектрами. Вихідні розчини (2,0-4,0).10-3 моль/л реагентів готували розчиненням точних наважок. Сульфофталеїнові барвники розчиняли в 1% розчині NaOH.
Стандартні розчини іонів металів (купруму (ІІ), кобальту (ІІ), ніколу (II), плюмбуму (II), кадмію (II), стануму (II), магнію (II), цинку (II), феруму (II), алюмінію (III), бісмуту (III), індію (III), урану (VI), молібдену (VI), вольфраму (VI), хрому (VI)) концентрації 1?10-2 моль/л готували за методикою [139].
Розчини солей NaCl, KCl, NH4Cl, BaCl2, NaNO3, KNO3, Mg(NO3)2, Al(NO3)3, Na2SO4, Na2HPO4, Na3PO4 концентрації 1 моль/л готували розчиненням точних наважок.
Для створення кислотності середовища використовували сульфатну кислоту і натрія гідроксид марки "х.ч.". Концентрацію встановлювали титриметрично. Використовували буферні розчини калія тетраоксалата (рН 1,68), калія гідротартрата (рН 3,56), натрія тетрабората (рН 9,18), натрій тетраборат - НCl (рН 8,0-9,0), фосфатний буферний розчин Na2HPO4 - КН2РО4 (рН 7,2).
Органічні розчинники хлороформ, циклогексанон, дибутілфтал