Вы здесь

Біотехнологічні способи підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби

Автор: 
Стаховський Володимир Франкович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U002965
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Експериментальна частина роботи виконувалась протягом 1991-2002 років на базі Прилуцького племпідприємства, на якому було організовано в 1990 році лабораторію по трансплантації ембріонів та маршрутно-кільцеву форму організації штучного осіменніння великої рогатої худоби - кооператив "Селекціонер".
Дослідження по удосконаленню біотехнологічних способів підвищення рівня відтворювальної здатності корів проводили в двох напрямках:
- вивчення впливу деяких біотехнологічних прийомів штучного осіменіння корів за умов маршрутно-кільцевої системи організації штучного осіменіння та удосконалення організаційних форм і способів штучного осіменіння;
- розробка способів підвищення відтворювальної здатності корів на основі удосконалення методик трансплантації ембріонів.
Для вивчення впливу різних факторів на підвищення рівня відтворення тварин дослідження проводили в виробничих умовах діяльності госпрозрахунокового кооперативу "Селекціонер" Прилуцького району, Чернігівської області. Зона обслуговування кооперативу складає 20 господарств з поголів"ям 10000 корів і телиць і розділена на 3 маршрути з середньою довжиною пробігу автомобіля 185 км. У всіх маршрутах знаходяться господарства з різним рівнем ведення тваринництва.Чисельність маточного поголів'я в кожному господарстві складала від 100 до 600 голів корів; з продуктивністію від 1700 до 5000 кг молока на одну корову; з різним рівнем забезпеченості кормами від 18 до 34 ц. кормових одиниць на корову в рік..
СХЕМА ДОСЛІДІВ

_____-
___

Одержання однояйце
вих близнят,тиражуван
ня генотипів
У всіх господарствах розводять тварин української червоно-рябої молочної породи.
Згідно прийнятої в кооперативі технологічної схеми, осіменяли корів однократно, ректо-цервікальним способом.Сперму закупляли із Прилуцького племпідприємства від 15 бугаїв української червоно-рябої молочної породи, а саме:
Таблиця 2.1.
Список бугаїв-плідників, сперма яких використовувалась для осіменіння корів в кооперативі "Селекціонер".
КличкаІнв.№ ЛініяБатько МатиПлемінна цін-ністьМаркер
Памір
Халіф
Мускат
Мореход
Мушкет
Рапорт
Медовик
Дамаст
Дустин
Іртиш
Регаль
Нівель
Інгольф
Фойєр
5739
6740
334
5974
6168
6084
395541
5417
76976
71330
81089
84823
580
91164
135559Романдейла
Шейлімара
Рігела
Магнета
Імпрувера
Імпрувера
Іршпрунга
Модуса
Хеневе
Р.Совріна
Імпрувера
Рігела
Р.Совріна
Р.Совріна
Р.Совріна
Ред 916
Ред 916
Регаль 2882
Ред 916
Інхоум 1892
Інхоум 1892
Ребус 6418
Провод 2237
Дайнемік 3461
Дин 347919
Імпрувер3471
Регаль 2882
Пемегдейл346
Імпрувер3471
Фойєрштерн2Магазея 8417
Призьба 1663
Свон-Холу 28
Магина 1885
Маркіза 628
Маковка 1238
Ранета 2270
Марса 205
Біт 780
Біне 5791
Роєл-Ред420
Рашель5599
Гренвос Фр.
Альма 4569
Сімоне 9339
А3
А3
А3
А2
Б1
Сперма зберігалась в посудинах Д'юара марки СДС-5. Розморожування проводиться в салоні автомобіля за допомогою приладів для розморожування глибокозамороженої сперми "Рось".
Вивчення впливу місця введення сперми в статеві органи на заплідненість корів проводили з участю трьох технологів кооперативу на 1418 коровах. Аплікацію сперми в різні ділянки статевих шляхів проводили синхронно в одні і ті ж визначені дні всі технологи одночасно у всіх господарствах зони обслуговування.
Результати осіменніння визначали методом ректального дослідження через 90 днів після осіменіння (Інструкція,2001) [219].
Для визначення впливу мано- та ректо-цервікального способів штучного осіменіння, кратності та кваліфікації техніка штучного осіменіння на рівень заплідненості провели аналіз результатів відтворення стад у всіх господарствах , які обслуговувались кооперативом за 2 роки до та 2 роки під час його діяльності.
Залежність заплідненості від місця введення сперми в статевий апарат самки і кількості сперміїв з прямолінійним рухом в дозі, спосіб турового осіменіння шляхом стимуляції охоти та осіменіння незамороженною спермою досліджували в господарствах маршруту №3.
При проведенні досліду по вивченню заплідненості корів в залежності від числа сперміїв з поступальним рухом у дозі та місця введення сперми тварин розділили на 7 груп, контролем були корови, яких осіменяли повною дозою (15 млн.) в тіло матки без контролю стану яєчників.
Зменшення числа сперміїв у