Вы здесь

Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті.

Автор: 
Урбан Наталія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
3404U003082
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ОЦІНКИ АКТИВІВ В ОБЛІКУ І АУДИТІ
2.1. Визнання основних засобів та нематеріальних активів, їх оцінка

З переходом до ринкових відносин господарювання в Україні змінюються і уточнюються завдання бухгалтерського обліку, його методична та організаційна побудова. У сучасних умовах діяльності підприємств на облік покладено завдання - покращити інформаційне забезпечення управління. Це зумовлює потребу перегляду низки теоретичних та практичних положень бухгалтерського обліку, методики формування і обробки облікової інформації.
Потужнім внеском в реформування облікової системи на підприємстві стало впровадження затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. На перший погляд, низка проблем повинна бути вирішена. Але, як свідчать дані обстежень елементів облікової політики підприємств, нині є певні розбіжності між принципами, визначеними в облікових стандартах, і практичною дійсністю. Вони не завжди сприймаються на мікроекономічному теоретичному та практичному рівнях. Зокрема при вивченні питання оцінки необоротних активів в операційній діяльності підприємства, а саме застосування рекомендацій оцінки активів стандартів обліку П(с)БО 7 "Основні засоби", П(с)БО 8 "Нематеріальні активи" проведено анкетування на підприємствах легкої промисловості Закарпаття, з поміж яких обрано 20 підприємств, обсяг виручки яких а загальному її розмірі складає 85,6 %. Відповідно до одержаних результатів можна зробити висновок, що на підприємствах, які здійснюють спільну діяльність із закордонними партнерами при оцінці необоротних активів значна увага приділяється їх справедливій вартості -35%, що найбільш, на їх погляд, забезпечує достовірний її рівень. На підприємствах, де переважає застаріле обладнання, використовується оцінка за залишковою вартістю - 40%. На деяких підприємствах для потреб стратегічного аналізу завертають увагу на оцінку за первісною вартістю - 25% (табл. 2.1.).
Таблиця 2.1
Результати анкетування на підприємствах легкої промисловості Закарпаття з питання вибору облікової оцінки необоротних активів
№п/пНазва суб'єкту дослідженняВид облікової оцінки1. Первісна вартістьЗалишкова вартістьРинкова вартість1. ВАТ "Білківчанка" Іршавський р-н с.Білки+2. ВАТ "Вилоцька взуттєва фабрика" Виноградівський р-н смт. Вилок+3. ВАТ "Виноградівська взуттєва фабрика"+4. ВАТ "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія"+5. ВАТ "Хустська взуттєва фабрика" +6. Виробничо-комерційне українсько-російське-словацьке СП "Віадук"
м. Мукачеве+7. ЗАТ "Едельвейс" м. Мукачеве+8. ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика"+9. ЗАТ Швейне виробничо-торгове об'єднання "Гроно" м. Виноградів+10. КП "Капелюшок" м. Мукачеве+11. Мукачівська трикотажна фабрика ВАТ "Ілона"+12. Приватне швейне ВТП "Копанські джерела" Виноградівський р-н
с. Велика копаня+13. Текстильно-галантерейна фабрика ЗАТ "Дружба" м. Ужгород+14. ТзОВ "Білий камінь" м. Хуст+15. ТзОВ "Золотий міст" Хустський р-н
смт. Вишково+16. ТОВ "Хуст-фільц" м. Хуст+17. Українсько-італійське СП "Кайман " м. Ужгород+18. Українсько-італійське СП ЗАТ "Веліт" м. Іршава+19. Українсько-словацьке СП "Вікторія-2" м. Хуст+20. Швейна фабрика ВАТ "Прометей"
м. Хуст+Разом587 Пояснення названих колізій, на наш погляд, полягає у відсутності взаємозв'язку між видами вартості необоротних активів залежно від шляху придбання, досліджень переваг та недоліків кожного із запропонованих у національних стандартах методів нарахування зносу, їх впливу на результати господарської діяльності підприємства.
У зв'язку з прийняттям національних стандартів обліку перелік видів оцінок, що застосовуються у процесі відображення його об'єктів за відповідними статтями балансу, значно розширився (дод. Е.3.), хоча, всі вони об'єднані єдиним критерієм - забезпечення достовірності фінансової звітності.
Одним з основних завдань облікового процесу придбання необоротних активів є формування достовірної первісної вартості, що є основою їх балансової вартості. Це зумовлює потребу визначити сукупний обсяг основних та додаткових елементів витрат, визнаних підприємством під час придбання (створення) об'єкта оцінки, отримання права на володіння ним, доведенням до придатного стану, що зумовить формування для підприємства економічної вигоди протягом запланованого терміну його використання.
Дуже важливо при цьому забезпечити ринкову вартість придбаного активу, на що значною мірою впливає джерело надходження, яке зумовлює відповідні об'єкти обліку (дод. И.1). Найбільшим недоліком процесу оцінки придбання основних засобів підприємства є викривлення їх первісної вартості внаслідок віднесення вартості інформаційних і консультаційних послуг, пов'язаних із придбанням необоротних активів. Незалежно від способу придбання, у підприємства виникає потреба перереєстрації прав власності, що, крім реєстраційних витрат, зумовлює формування обов'язкових платежів, які не відшкодовуються підприємству при розмитненні, а також витрат, пов'язаних із встановленням, монтажем та налагодженням об'єктів оцінки. Відповідно до П(с)БО 7 "Основні засоби" п.4, об'єктом основних засобів є "закінчений пристрій ... призначений для виконання певних самостійних функцій", а відповідно до п.6 - ці об'єкти належать до складу активів на тій підставі "що підприємство отримає в майбутньому економічну вигоду від його використання" [138,с.5]. Згідно наведених законодавчих норм та керуючись принципом бухгалтерського обліку про нарахування та відповідність доходів і витрат, ми вважаємо, що деякі бухгалтерські проведення, які запропоновані у методичних облікових розробках, є недостовірними і приводять до формування недостовірної вартості відповідних об'єктів обліку (табл. 2.2.).
Таблиця 2.2.
Кореспонденція рахунків при придбані основних засобів
Записи в економічній літературі [28,150,167]Погляд автора (Н.М.)Безоплатно одержані активиДт 10 "Основні засоби"
Кт 424 "Безоплатно одержані