Вы здесь

Лінгводидактичні умови навчання української мови у загальноосвітніх закладах Республіки Молдова.

Автор: 
Нікітченко Алла Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2004
Артикул:
0404U003773
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ II
Методичні основи навчання української мови
в контексті куррікулуму
2.1. Специфічні особливості Базового куррікулуму
Соціально-економічні і політичні зміни у нашому суспільстві обумовлюють нові завдання, які постають сьогодні перед школою, покликаною підготувати для країни таку молоду зміну, яка б здатна забезпечити високий рівень економіки, науки, культури, мистецтва. Це потребує нових підходів до освіти взагалі, у тому числі й до вивчення рідної мови і літератури, оскільки мова має важливе значення в житті людини. Завдяки мові засвоюються знання сучасників і досвід попередніх поколінь. Мова втілює в собі духовні скарби народу. Через мову виявляються ідеали народу і окремої особистості. Мова виконує пізнавальну, естетичну, мислеоформлюючу функції, тобто служить засобом вираження думок і почуттів. Однак найголовнішою функцією мови є комунікативна функція. Адже спілкування охоплює всі сфери людської діяльності. Специфіка комунікативної функції мов зумовлює основний напрямок у навчанні мови - ознайомлення учнів з різними типами і формами мовної комунікації, підпорядкування цій меті всього навчального процесу.
Починаючи з 1996 року, в Республіці Молдова розробляється і вводиться реформа національного базового куррікулуму [253]. За значущістю реформа куррікулуму - національна програма. Проектування нового куррікулуму детермінується соціальними, економічними, політичними, освітянськими факторами і є системою складних відносин між суспільством, індивідом і освітянськими закладами.
Реформа куррікулуму у своїй основі є частиною глобальної реформи, оскільки зміни на рівні особистості і суспільства вимагають зміни на рівні загальної системи освіти. Ця реформа потребує, з одного боку, реалізацію цілей, висунутих суспільством і часом, а з другого - забезпечення вільного розвитку особистості [256, 257, 258, 255, 259, 267, 268, 274, 277].
Освітянська політика II
Куррікулум
- плани;
- програми;
- підручники;
- методичні посібники.оцінка I
Навчальна система освіти
- структура;
- шкільна інфраструктура;
- шкільні потоки;
- менеджмент;
- фінансування;
- соціально-економічні і культурні ефекти
і т. ін.оцінка
III
Процес навчання
- види навчання;
- типи зв'язків;
- форми;
- методи;
- засоби і т. ін.оцінка

Оцінка прогресу шкільного навчання:
- функції;
- принципи;
- стратегії;
- оцінка даних
і т. п.
IV
Педагогічні кадри
- підготовка;
- підвищення кваліфікації;
- дидактичні послуги і т. п.оцінка
Рис. 1.2. Модель системи освіти в Республіці Молдова
У цьому контексті куррікулум входить у систему документів освітянської політики, включає в себе ієрархію теоретичних і практичних положень, які базуються на конкретних даних, що випливають із конкретного суспільства і синтезу його потреб в широкому і вузькому розумінні.
Базовий куррікулум, розроблений на основі концепції розвитку освіти в Республіці Молдова, Закону про освіту, а також сучасних тенденцій розвитку теорії курікулуму. Його слід розглядати як національний освітній стандарт у широкому розумінні слова [253, 269, 270].
Куррікулум - це нормативний документ на рівні освітньої політики, який має за мету структурування того обсягу знань, типів діяльності і цінносних даних, що мають бути сформовані у школі [259, с. 34].

Загальні освітні ціліМіжпредметні освітні ціліЦілі за рівнями і ступенями освітиОсвітні цілі циклуКуррікулум:
нормативні
документи
Система
шкільних
дисциплін

Навчальні
плани
Загальні (базові) цілі шкільної дисципліниСтрижневі (ключові) навчальні цілі шкільної дисципліни на роки навчанняОпераційні навчальні ціліЗміст
Куррікулум шкільної
дисципліни

Підручники, методичні посібники і т. п.

Педагогічні технологіїКінцеві результатиОцінка і мониторинг

Рис. 1.3. Структура Базового куррікулуму
Латинське слово "куррікулум" у перекладі означає "біг", "шлях". У педагогічному значення цей термін вперше використовується в роботі "The Oxford Dictionary" і означає процес вивчення шкільного предмета. З кінця XV і до кінця XX століття даний термін використовується як "обов'язковий (програмний) навчальний предмет, який вивчається в освітянському закладі" [269, с. 17].
Концепцію куррікулуму розглядали Г. Гоадес, Г. Міаларет, А. Крішан та інші [268-280].
І дійсно, поняття "куррікулум", охоплює все, що пов'язане з процедурою навчання, або процесом розвитку людини у процесі навчання [81].
Поняття "куррікулум" з'явилось у Республіці Молдова після 1994 року у зв'язку з приняттям проекту реформи освіти, яку фінансово підтримує Міжнародний банк [258, 261, 262, 263, 266, 302, 303, 304, 305, 306, 307].
Республіка поетапно, долаючи труднощі останніх років, вводить значні зміни, що пов'язані з проектуванням, застосуванням і розвитком шкільного куррікулуму [253, 254, 255].
Намагаючись відповідати міжнародним стандартам, освіта у Республіці Молдова в короткий час сприйняла зміст терміна "куррікулум", що означає не навчальний план і не шкільну програму, а все, що визначає процес учіння і навчання і, таким чином, представляє систему (з усіма її компонентами) викладання - навчання - оцінки.
Куррікулум включає в себе систему цільових настанов, які детермінують потреби особи і суспільства, механізми організації процесу навчання і оцінки знань, а також наявність нормативних і навчальних "документів", які є основою проектування, організації, оцінки і проекції навчальної діяльності в широкому значенні [281, с. 51].
Розвиток куррікулуму включає розробку і оцінку системи документів, які відбивають освітянське замовлення і навчальний досвід, пропонований учню тієї або іншої школи. Мова йде про документи проектуючого типу (список результатів навчання, різні типи навчальних цілей, навчальної діяльності, програми