Вы здесь

Термодинаміка протонної моделі кристалів сім'ї KH2PO4 з тунелюванням і п'єзоелектричною взаємодією