Вы здесь

Планування розвитку роздрібної торговельної мережі

Автор: 
Казакова Олена Борисівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
3405U002635
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СТАНУ МІСЬКОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
2.1. Дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища що впливає на розвиток
роздрібної торговельної мережі в Україні
Останніми роками у сфері торгівлі України відбуваються відчутні позитивні
зміни. Практично завершено процес приватизації торговельних підприємств.
Визначилася стійка тенденція до реального зростання обсягу роздрібного
товарообігу, що є свідченням розширення та активізації внутрішнього споживчого
ринку.
Як показують дані статистичної звітності (табл. 2.1), роздрібний товаро­обіг у
цілому по Україні становив: у 1995 р. – 11 964,0 млн.грн., у 2000 р. – 28
757,4, у 2001 р. – 34 417,0, у 2002 р. – 39 690,8, у 2003 р. – 49993,5
млн.грн.
На частку обігу роздрібної торгівлі в 2003 р. припадає 94% загального обсягу
товарообігу, а на частку ресторанного господарства – 6%. Роздрібна торгівля
здійснюється у міських поселеннях (89% обігу), а в сільській місцевості (11%).
Спостерігається також тенденція зростання роздрібного товарообігу на одного
жителя України (табл. 2.2). У 2003 р. цей показник дорівнював 1046 грн.
Найбільший обсяг роздрібного товарообігу в розрахунку на одну особу склав у
таких регіонах: м.Київ – 3027 грн., Харківська область – 1277 грн.,
Дніпропетровська – 1261 грн., Львівська – 1185 грн., Закарпатська – 1164 грн.
У сфері внутрішньої торгівлі поряд із поліпшенням кількісних показників
відбуваються суттєві якісні зміни. Вже тривалий час не існує такого поняття, як
дефіцит товарів. Невпізнанно змінилися інтер'єри магазинів та якість
обслуговування споживачів. Дедалі більше з'являється магазинів, що відповідають
європейським стандартам та класичним форматам. Перш за все, це мережа таких
супермаркетів, як “Білла”, “Велика кишеня”, “Мега маркет”, де споживач може не
лише придбати якісний сертифікований товар, а й скористатися сучасними
сервісними послугами, отримати моральне задоволення, зробити комплексну
покупку.
Таблиця 2.1
Роздрібний товарообіг України1
Показники
1995 р.
2000 р.
2001 р.
2002 р.
2003р.
Всього, млн.грн.
У тому числі роздрібний товарообіг:
- роздрібної торгівлі
- ресторанного господарства
Питома вага роздрібної тор­гівлі у загальному обсязі товарообігу, %
Питома вага ресторанного господарства у загальному обсязі товарообігу, %
Роздрібний товарообіг, млн. грн.:
- у міських поселеннях
- у сільській місцевості
Питома вага торгівлі у міських поселеннях у загальному обсязі товарообігу, %
Питома вага торгівлі у сіль­ській місцевості у загальному обсязі товарообігу, %
11964,0
10949,1
1014,9
92
10425,0
1539,0
87
13
28757,4
26663,4
2094,0
93
25396,6
3360,8
88
12
34417,0
31885,1
2531,9
93
30249,6
4167,4
88
12
39690,8
36920,4
2770,4
93
35221,9
4468,9
89
11
49993,5
46991,8
3001,7
94
44681,6
5311,9
89
11
1 Україна у цифрах у 2003 році. Короткий статистичний довідник / Держкомстат
України. – К.: Консультант, 2004. – С. 156.
Таблиця 2.2
Роздрібний товарообіг на одну особу по регіонах України, грн.1
Регіони
1995 р.
2000 р.
2001 р.
2002 р.
2003р.
Україна
Автономна Республіка Крим
Області
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
232
213
197
184
218
346
231
180
320
189
224
163
200
221
222
181
240
202
245
143
222
191
210
226
226
250
456
256
581
449
439
544
644
533
478
581
690
404
556
434
389
672
441
445
638
400
585
334
687
431
386
455
514
561
1559
568
707
595
527
643
779
640
543
720
796
466
666
558
439
779
564
561
745
519
732
411
877
531
489
513
606
651
1955
721
823
697
576
752
974
711
613
855
898
512
796
644
514
938
676
751
798
695
728
495
1003
654
557
570
733
684
2250
887
1046
876
729
956
1261
879
786
1164
1075
615
850
769
623
1185
772
1039
941
849
828
640
1277
902
733
754
952
814
3027
1111
1 Україна у цифрах у 2003 році. Короткий статистичний довідник / Держкомстат
України. – К.: Консультант, 2004. – С.157.
Компанія ACNielson провела дослідження розвитку роздрібної торгівлі міської
частини України за 2001-2002 рр. (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Кількість торговельних точок за типами1
Тип магазину
2001 р.
2002 р.
Темп зростання (зниження), %
Сучасні (гіпер-, супермаркети, cash&carry)
Великі продовольчі та змішані (традиційні магазини торговельною площею від 101
до 300 м2)
Середні продовольчі та змішані
(від 41 до 100 м2)
Малі продовольчі та змішані
(до 40 м2)
Кіоски, павільйони
Парфумерні, господарські
Спеціалізовані
На автозаправках
Усього роздрібна торгівля
Торговельні точки на ринках
161
4155
10 833
14 958
21 752
8192
5971
241
66 311
97 907
255
3896
11 735
14 703
23 466
8499
5616
340
68 510
91 726
158
94
108
98
108
104
94
141
103
94
1 За даними компанії ACNielson. Дослідженням охоплено міську частину України.
Із табл. 2.1, 2.2, 2.3 видно, що спостерігаються такі структурні зрушення у
розвитку роздрібної торговельної мережі на українському ринку:
* найбільші темпи зростання у 2002 р. порівняно з 2001 р. (158%)
спостерігаються у магазинів сучасних форматів (гіпермаркети, супермаркети,
cash&carry), хоча їх частка у структурі роздрібної торгівлі становить 0,4% усіх
роздрібних точок в Україні (у кількісному виразі);
* досить суттєві темпи зрос