Вы здесь

Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України.

Автор: 
Владичин Уляна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U002901
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
2.1. Специфіка становлення та функціонування банківського капіталу в Україні

Процеси, що відбувалися протягом останніх років у вітчизняній банківській системі та у економіці України в цілому, свідчать про поглиблення проблеми капіталізації банків, яка на сучасному етапі стала однією із найгостріших у розвитку вітчизняного банківництва. Банківським установам України недостатньо капіталів для здійснення ефективної діяльності і розширення їхніх операцій із обслуговування різних груп клієнтів, а низький інвестиційний потенціал банків не дозволяє здійснювати інвестиції в економіку. В умовах нестабільного економічного розвитку існує об'єктивна необхідність створення достатнього капіталу банку з метою зменшення ризику збитків для вкладників, кредиторів та інвесторів шляхом залучення довгострокових депозитів від населення та суб'єктів господарювання.
Для того, щоб розглянути сучасний стан розвитку банківського капіталу в Україні, варто проаналізувати динаміку основних показників, що характеризують власний капітал, активи та зобов'язання комерційних банків та визначення рівня капіталізації банків. Рівень капіталізації визначає, в значній мірі, надійність банку. Без відповідного рівня капіталізації не можна забезпечити відповідних темпів зростання економіки країни. Протягом останніх років простежується позитивна динаміка основних показників банківської діяльності, зокрема, темпів зростання власного банківського капіталу, активів та зобов'язань банків (табл. 2.1, рис. 2.1).

Таблиця 2.1
Динаміка власного капіталу, активів та зобов'язань банків України за період 1998-2004 рр. [290, с. 35; 221, с. 48]
РокиВласний капіталАктивиЗобов'язанняОбсяг, млн. грн.Темп зростання, %Обсяг, млн. грн.Темп зростання, %Обсяг, млн. грн.Темп зростання, %19984828200151517319995878121,7525806128,9319929131,3520006450109,7336890142,9530530153,1920017967123,5247229128,0339263128,6020029981125,2863992135,4953943137,39200312882129,07100234156,6487352161,93200418421142,99134348134,03115926132,71

На рис. 2.1 видно стрімке зростання обсягів банківських активів та зобов'язань порівняно з обсягами власних капіталів банків. Помітне значне відставання темпів зростання капітальної бази від темпів зростання активів та зобов'язань банків. Поряд зі збільшенням показників банківської системи подальший економічний розвиток не можливий без зміцнення банківських капіталів та підвищення рівня капіталізації. Відповідно до обсягів активних операцій банків, зокрема кредитних операцій, комерційні банки повинні відповідно формувати банківські капітали. Однак в Україні склалися несприятливі для інвестицій у банківську систему адміністративні, податкові та економічні умови, що позначаються на відставанні темпів зростання капіталу банків від темпів зростання банківських активів (табл. 2.1).
Позитивним є те, що за період 1995-2004 років власний капітал банківської системи України зріс в 11,6 разів: з 1580 млн. грн. в 1995 р. до 18421 млн. грн. в 2004р. [39, с. 155] (табл. 2.2). За останні роки при постійному зростанні ВВП відношення банківського капіталу до ВВП зберігалося на порівняно постійному рівні, тобто зростання капіталу банків було адекватне збільшенню ВВП. Однак варто зауважити наявність недостатнього рівня власного капіталу банків України, частка якого у ВВП на кінець 2003 року становила 4,9 %.
Таблиця 2.2
Обсяги ВВП і власного банківського капіталу
за період 1993 - 2004 р. [43, с. 52-56, 159]
(у фактичних цінах, 1993-1995 рр. - трлн. крб., з 1996 - млн. грн.)
Показники
РокиВВПВласний капітал банківЧастка власного банківського капіталу у ВВП, %19931486543,91994120436530,31995545215802919968151931563,919979336539714,3199810259348284,7199913044258784,5200017007064503,8200120419078543,8200222093299814,52003263228128824,92004297789184216,2
За міжнародними оцінками, капітал банківської системи країни є достатнім для нормального обслуговування виробничого процесу, якщо він складає 6-7 % від ВВП країни. В Україні цей показник у 2003 р. ледве сягав 5% (табл. 2.2, рис. 2.2). Втім позитивним є зростання цього показника до 6,2 % у 2004 році.

На розміри вітчизняних банківських капіталів суттєво вплинули спад економіки країни, а також фінансова криза 1998 року. Вітчизняні кредитні установи переживають складний період і значно поступаються зарубіжним за розмірами банківського капіталу і величині акумульованих активів. У порівнянні з аналогічними показниками в окремих країнах світу, на початок 2002 року за часткою капіталу банків у ВВП Україна займала останні позиції (рис. 2.3).

Для підвищення рівня розвитку вітчизняного банківського капіталу Асоціація українських банків розробила програму капіталізації банківської системи та визначила основні шляхи збільшення банківського капіталу. Вирішення проблеми капіталізації, зростання банківського капіталу можливе шляхом збільшення власного капіталу (основного та додаткового) та залученого капіталів, тобто нарощування банківського капіталу відбувається шляхом внутрішніх та зовнішніх джерел (додаток Є). Збільшення основного капіталу носить більш постійний характер, оскільки він зростає за рахунок емісії акцій та нерозподіленого прибутку. Збільшення додаткового капіталу, особливо за рахунок субординованого боргу, носить більш тимчасовий характер. А так як, згідно законодавства, сума субординованого капіталу не має перевищувати 50 % основного капіталу, то поряд з підвищенням рівня додаткового капіталу існує необхідність підвищення і основного банківського капіталу.
Серед шляхів, які сприяють підвищенню рівня капіталізації, є:
1) зб