Вы здесь

Алкалоїди водяних рослин та їх вплив на функціональну активність гідробіонтів.

Автор: 
Баланда Оксана Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004134
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Об’єкти досліджень.
Дослідження проводили на культурах зелених та синьозелених водоростей:
CHLOROPHYTA
Acutodesmus dimorphus (Turp.) Tsar. Meyen IBASU-A251,
Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. IBASU-A270,
Desmodesmus brasiliensis (Bohl.) Hegew. IBASU-A273,
Chlorella vulgaris Beijer. CCAP-211/11b,
Selenastrum gracile Reinsch IBASU-A317.
CYANOPHYTA
Anabaena sp. PCC 7120 France,
Anabaena sp. PCC 7120 P9 (Wolk USA),
Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Brйb. HPDP-26,
Anabaena hassalii (Kыtz.) Wittr. HPDP-7,
Anabaena variabilis Kыtz. HPDP-10,
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs. CCAP 1401-1 Great Brit. Zehnder 8,
Aphanizomenon flos-aquae FBA 218 Trebon,
Aphanizomenon flos-aquae f. gracile (Lemm.) Elenk. SAY 31.79,
Calothrix braunii Born. et Flah. HPDP-16,
Calothrix elenkinii Kossinsk. HPDP-2,
Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Born. emend. Elenk. HPDP-3,
Lyngbya limnetica Lemm. HPDP-9,
Microcystis aeruginosa Kыtz. emend. Elenk. HPDP-6,
Nostoc punctiforme (Kыtz.) Hariot HPDP-48,
Nostoc sp. HPDP-8,
Oscillatoria limosa (Ag.) HPDP-12,
Oscillatoria neglecta Lemm. HPDP-25,
Phormidium autumnale f. uncinata (Ag.) Kondrat. HPDP-18,
Scytonema ocellatum Lyngb. HPDP-37,
Spirulina platensis (Nordst.) Geite. HPDP-60,
Tolypothrix tenuis Kыtz. HPDP-5.
Об’єктом дослідження був фітопланктон з Київської ділянки річкової частини
Канівського водосховища та малопроточних ставів у районі сіл Чапаєвка і
Глеваха. А також вищі водяні рослини, які збирали на мілководдях Київської
ділянки Канівського водосховища, на р. Південний Буг і р. Тетерів, в
непроточних водоймах біля м. Києва і с. Шамраєвка:
Родина лататтєві (Nymphaeaceae Salisb.)
Nuphar lutea (L.) Smith. (глечики жовті)
Nymphaea candida J. et C. Presl. (латаття сніжно-біле)
Родина куширові (Ceratophyllaceae S.F.Gray.)
Ceratophyllum demersum L. (кушир занурений)
Родина жовтецеві (Ranunculaceae Juss.)
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach. (водяний жовтець закручений)
Caltha palustris L. (калюжниця болотна)
Родина хрестоцвіті (Brassicaceae Burnett)
Rorippa amphibia (L.) Bess. (водяний хрін земноводний)
Родина столисникові (Haloragaceae R. Br.)
Myriophyllum spicatum L. (водопериця колосиста)
Родина зонтичні (Apiaceae Lindl.)
Oenanthe aquatica (L.) Poir. (омег водяний)
Родина рдесникові (Potamogetonaceae Dumort.)
Potamogeton perfoliatus L. (рдесник пронизанолистий)
P. pusillus L. (рдесник маленький)
Родина жабурникові (Hydrocharitaceae Juss.)
Vallisneria spiralis L. (валіснерія спіральна)
Stratiotes aloides L. (водяний різак алоеподібний)
Elodea canadensis Michx. (елодея канадська)
Родина сусакові (Butomaceae Rich.)
Butomus umbellatus L. (сусак зонтичний)
Родина злакові (Poaceae Barnhart)
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud (очерет звичайний)
Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. (лепешняк великий)
Родина ароїдні (Araceae Juss.)
Acorus calamus L. (лепеха звичайна)
Родина ряскові (Lemnaceae S.F.Gray)
Wolffia arhiza (L.) Horkel ex Wimm. (вольфія безкоренева)
Родина різухові (Najadaceae Juss.)
Najas marina L. (різуха морська)
Родина рогозові (Typhaceae Juss.)
Typha angustifolia L. (рогіз вузьколистий)
T. latifolia L. (рогіз широколистий).
В якості тест-об’єктів використовували гіллястовусих ракоподібних (Daphnia
magna Straus), молюсків (Dreissena polymorpha Pall., D. bugensis Andr.,
Anodonta piscinalis Nilss), деяких представників іхтіофауни, таких як амурський
чебачок (Pseudorasbora parva (Schlegel)), ембріони і цьоголітки коропа
(Cyprinus carpio (L.)), ембріони білого амура (Ctenopharyngodon idella Val.). А
також сперматозоїди коропа та білого амура.
2.2 Методи досліджень.
Культури водоростей вирощували на середовищі Фітцджеральда у модифікації
А.Цендера і П.Горема №11 [114] при температурі 22-250С і освітленні 3000 л, з
чергуванням світло/темрява 16/8 год.
Вміст алкалоїдів у біомасі водоростей досліджували на стадії їх логарифмічного
та стаціонарного росту, а у вищих водяних рослин – під час їх максимальної
вегетації.
Видовий склад водоростей, їх чисельність та біомасу у природній воді [1
Альгологічний склад, чисельність та біомасу фітопланктону визначали Шевченко
Т.Ф. і Пахомова М.Н.
] визначали стандартним альгологічним методом на фіксованих 40% формаліном
зразках води [119].
Визначення кількісного вмісту алкалоїдів в біомасі рослин проводили паралельно
двома методами: екстракційним і осадженням за допомогою кремнійвольфрамової
кислоти (ваговий метод).
Принцип вагового методу полягає у здатності алкалоїдів кількісно осаджуватись
20% розчином кремнійвольфрамової кислоти з утворенням аморфного осаду
(комплексні солі). При спалюванні цього осаду алкалоїд згоряє і залишається
кремнійвольфрамова кислота, яка була зв’язана з алкалоїдом. Різниця між масою
осаду до і після прокалювання відповідає сухій масі алкалоїду. Цю різницю
виражають у відсотках в перерахунку на одиницю наважки рослинної сировини
[80].
Екстракційний метод полягає в тому, що подрібнену рослинну сировину обробляють
водою або розчином 5–10% спирта та підкислюють 1% HCl, після чого алкалоїди
переходять у кислий екстракт у вигляді солянокислих солей. Отриману суміш
фільтрують від залишків біомаси та звільняють від супутніх домішок підлуговуючи
NaOH до pH 10–11. Отримані при цьому алкалоїди-основи витягують хлороформом у
ділильній лійці. Для повноти екстракції та очищення від супутніх домішок, цей
етап повторюють двічі, оскільки після повторної операціїї розчин основ
алкалоїдів виходить більш чистим [78]. Одержаний екстракт випарюють на водяній
бані до отримання кристалів алкалоїдів нерозчинних у воді. Для переведення в
розчинну форму алкалоїдів, випарений екстракт обробляють 1% розчином HCl,
одержуючи водорозчинні хлоргідрати [80], які використовують в наступних
дослідах.
Д