Вы здесь

Фізична та технічна підготовленість стрибунів у висоту відповідно до кваліфікаційних моделей

Автор: 
Ханікянц Олена Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2005
Артикул:
0405U004616
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Методи дослідження
Для розв'язання визначених завдань використовувалися наступні методи та методики дослідження:
1. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури.
2. Аналіз групових планів підготовки, індивідуальних планів та щоденників тренування стрибунів.
3. Педагогічне спостереження.
4. Педагогічний експеримент.
5. Методи статистичної обробки.
6. Інструментальні методики:
* антропометрія;
* динамометрія;
* телеподометрія;
* відеозйомка.
2.1.1. Аналіз науково-методичної літератури
Аналітичний огляд літературних даних складає зміст І глави дисертаційної роботи.
Вивчення літературних джерел дозволило скласти уявлення про стан і перспективи проблеми, що розглядається. Узагальнити експериментальні дані та думки спеціалістів щодо питань оцінки, контролю та корекції показників фізичної та технічної підготовленості стрибунів у висоту різної кваліфікації. Це дало нам можливість виявити показники фізичної та технічної підготовленості стрибунів у висоту; з'ясувати особливості управління, контролю, моделювання фізичної та технічної підготовленості в спорті і зокрема у стрибках у висоту.

Аналіз науково-методичної літератури дозволив обґрунтувати тему дослідження, сформулювати актуальні завдання та мету роботи. Відповідно до визначених завдань підбиралися методи та методики дослідження, були визначені головні положення, що вимагають експериментальної перевірки, розроблено програму дослідження, з'ясовано наукову новизну та практичну значущість роботи.
Загалом по темі було вивчено понад 250 робіт, враховуючи статті у періодичному друці і збірки праць, монографії, підручники, автореферати дисертацій та ін. У списку використаної літератури наведено 206 наукових робіт, з яких 33 зарубіжних авторів.

2.1.2. Аналіз групових планів підготовки, індивідуальних планів та щоденників тренування стрибунів
Аналіз групових планів підготовки, індивідуальних планів та щоденників тренування стрибунів проводився під час вивчення даних науково-методичної літератури та педагогічного експерименту. Під час проведення педагогічного експерименту було проаналізовано два плани підготовки стрибунів у висоту (тренера Тернопільської ШВСМ Кармелюка Євгена Тимофійовича та тренера Львівської ШВСМ Лебедюка Валерія Івановича).
Обсяг основних засобів та показників навантаження на різних етапах річного циклу тренування стрибунів контрольної та експериментальної груп визначався за кількістю днів тренування; кількістю тренувальних занять; кількістю стрибків у висоту з повного, середнього та короткого розбігу; кількістю кілометрів бігу з максимальною швидкістю на відрізках від 20 м до 100 м; кількістю кілометрів бігу з субмаксимальною швидкістю на відрізках від 150 м до 300 м; кількістю відштовхувань у стрибках у довжину та багатоскоках; обсягом вправ із обтяженнями; кількістю змагань; кількістю годин загальної фізичної підготовки.
2.1.3. Педагогічне спостереження
Педагогічне спостереження проводилося на навчально-тренувальних заняттях, зборах, змаганнях та під час проведення комплексних обстежень за участю стрибунів у висоту різної кваліфікації - учнів Львівського училища фізичної культури (ЛУФК), Львівської школи вищої спортивної майстерності (ЛШВСМ), Тернопільської школи вищої спортивної майстерності (ТШВСМ) та студентів Львівського державного інституту фізичної культури (ЛДІФК).
Педагогічне спостереження, під час якого проводилися контрольні заміри, тривало з листопада 2002 року по липень 2003 року. У спостереженні взяли участь 30 стрибунів у висоту, віком від 20 до 24 років з кваліфікацією від ІІ розряду до майстра спорту.
Педагогічне спостереження проводилось для визначення показників фізичної та технічної підготовленості стрибунів у висоту різної кваліфікації.
Для визначення показників фізичної підготовленості використовувалися наступні контрольні вправи:
- присідання зі штангою на плечах до максимальної ваги (Годік М.А., Стріжак А.П., Антонов С.В. [29], Дьячков В.М. [41], Скріпченко К.І. [128], Стріжак А.П. [136], Таранов В.Ф. [146]);
- ривок штанги (Годік М.А., Стріжак А.П., Антонов С.В. [29], Стріжак А.П. [136], Стріжак А.П., Кравцев И.Н., Бобровнік В.И. [138, 139]);
- метання гирі (16 кг) двома руками вперед (В.І. Кушмелюк [69]);
- біг 60 м з н/с (Бобровнік Б.А. [15], Годік М.А., Стріжак А.П., Антонов С.В. [29], Дьячков В.М. [41], Зазюков А.В. [46], Канашевіч Е.А. [55]);
- біг 30 м з ходу (Бобровнік Б.А. [15], Годік М.А., Стріжак А.П., Антонов С.В. [29], Дьячков В.М. [41], Зазюков А.В. [46], Канашевіч Е.А. [55]);
- стрибок у довжину з місця (Ахметов Р.Ф. [7], Лазарєв І.В. [72], Софєнко А.І. [133]);
- вистрибування угору з місця поштовхом двома ногами з махом руками (Дьячков В.М. [42], Скріпченко К.І. [128], Стріжак А.П., Кравцев И.Н., Бобровнік В.И. [138], Таранов В.Ф. [145],);
- вистрибування угору з місця поштовхом двома ногами без маху руками (Скріпченко К.І. [128], Дьячков В.М. [41], Стріжак А.П., Кравцев И.Н., Бобровнік В.И. [138], Таранов В.Ф. [145]);
вистрибування угору з повного розбігу, з фіксацією максимальної висоти (Дьячков В.М. [46], Скрипченко К.І. [128], Таранов В.Ф. [145]);
потрійний стрибок з місця (Ахметов Р.Ф. [6, 7]);
- п'ятиразовий скачок на поштовховій нозі (Жордочко Р.В. [45], Стріжак А.П. [54, 136], Стріжак А.П., Кравцев И.Н., Бобровнік В.И. [138]);
- п'ятиразовий стрибок кроками з ноги на ногу з 6 кроків розбігу (Антонов С.В.[3], Стріжак А.П. [54, 136]).
Усі перелічені контрольні вправи мають високий кореляційний зв'язок із результатом стрибка у висоту та рекомендовані для оцінки рівня розвитку силової та швидкісно-силової підготовленості стрибунів у висоту [5, 7, 40, 141, 182].
Для виконання контрольних вправ спортсменам надавалось не більше трьох спроб, а у стрибках угору з повного розбігу з фіксацією максимальної висоти та