Вы здесь

Організаційно-економічний механізм регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.

Автор: 
Вишивана Богдана Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003628
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
2.1. Світові інвестиційні процеси та аналіз інвестиційного середовища
діяльності міжнародних інвесторів в Україні
У сучасній світовій економічній системі з’явився якісно новий термін –
глобалізація. Сьогодні світова економіка більше не являє собою просту
сукупність національних економік, які функціонують на основі взаємного
економічного співробітництва, вона стає єдиним ринком і виробничою зоною з
національними та регіональними секторами. На глобальному рівні виникають нові
ринки, з’являються нові інструменти, формуються нові дійові особи –
розробляються нові правила регулювання міжнародних відносин у формі
багатосторонніх угод з питань економічного співробітництва. Взаємозалежність
країн стає однією із найсуттєвіших рис процесу глобалізації світової
економіки.
З одного боку, глобальні ринки створюють нові можливості для зростання
ефективності бізнесу, відкривають доступ до нових технологій, нових ресурсів,
більш дешевого імпорту, а з другого – переваги глобалізації не розподіляються
порівну між усіма країнами і регіонами світу.
Деяким державам глобалізація відкриває шляхи інтеграції у світове
співтовариство і світову економіку. Для інших вона означає посилення
нерівності, перспективи бідності та відсутність порядку. Відбувається
перерозподіл факторів виробництва на користь сильних партнерів за рахунок
відпливу ресурсів з недостатньо розвинених країн, котрі через це ризикують
попасти в залежність від інших і стати заручниками кризових явищ і фінансової
нестабільності у світі. Усе це може призвести до розриву між країнами-лідерами
і менш економічно розвиненими країнами, різкого погіршення внутрішньої
економічної ситуації, що викликає потребу відповідного регулювання даних
процесів.
Досягнення глобалізації також відкривають нові можливості для кримінальних
груп, відмивання коштів, одержаних незаконним шляхом, підпільної економіки,
торгівлі наркотиками.
Крім того, глобалізація світової економіки, прискорена зростанням конкуренції,
лібералізації економічної політики та іншими факторами приводить до відносного
зменшення значення національних економік як основної ланки економічної
діяльності.
Таким чином, оцінка глобалізації є неоднозначною, але, не дивлячись на можливі
негативні наслідки, сьогодні це неминучий процес, якого в сучасному світі
неможливо уникнути, можна лише зменшити його негативні наслідки та розумно
використати переваги.
Однією з рушійних сил процесу глобалізації є міжнародна інвестиційна
діяльність. Від її масштабів і темпів багато в чому залежать новітні напрями
розвитку економіки, стан її майбутньої структури. Ринкова уніфікація
економічного розвитку створює умови для включення у міжнародну інвестиційну
діяльність цілої групи нових країн, зокрема України.
Вивчення місця нашої держави на світових ринках капіталів і розгляд динаміки
цього процесу потребує насамперед аналізу загальної динаміки світових
інвестиційних потоків.
Глобальний приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) – показник інвестиційної
діяльності, на якому базується міжнародне виробництво, зріс за період з 1982 р.
по 2003 р. в десять разів і склав 560 млрд дол. США. За аналогічний період
загальносвітовий валовий внутрішній продукт (ВВП) збільшився втричі, досягнувши
36163 млрд дол. Валові вкладення в основний капітал за цей період також
потроїлися і склали у 2003 році 7294 млрд дол. Як бачимо, динаміка ПІІ значно
випереджає загальні інвестиційні процеси і активно працює на глобалізацію
світової економіки (Додаток А) [49, с.2]
В той же час, у 2003 році глобальний приплив ПІІ продовжував скорочуватись
третій рік підряд. Поштовхом до цього послужило падіння припливу ПІІ в
розвинені країни: цей показник склав 366,6 млрд дол., що на 25% менше порівняно
з 2002 роком (Додаток Б) [49, с.3]. Зростання потоків ПІІ відзначалося у 111
країнах світу, а скорочення – у 82. Особливо різким було скорочення припливу
ПІІ у США (на 53%) до 30 млрд дол. США. Приплив ПІІ у країни Центральної та
Східної Європи (ЦСЄ) також знизився з 31 млрд дол. до 21 млрд дол. Піднесенням
відзначалися лише країни, що розвиваються, там обсяг надходжень ПІІ зріс на 9%,
склавши в сукупності 172 млрд дол.
Проте вже у 2004 році більш високі темпи економічного зростання в основних
країнах базування і приймаючих країнах, підвищення прибутковості корпорацій,
зростання вартості компаній на фондових ринках, подальша лібералізація режимів
ПІІ зумовили збільшення обсягів потоків ПІІ.
Результати проведених експертами ЮНКТАД (Конференція Організації Об’єднаних
націй з торгівлі і розвитку) у першому кварталі 2004 року опитувань 335
найбільших транснаціональних корпорацій (ТНК) світу (із розвинених країн,
країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою) і 87 міжнародних
експертів з вибору місць розміщення інвестицій підтверджують оптимістичну
оцінку динаміки потоків ПІІ [49, с.5]. Очікується підвищена тенденція, особливо
в Азії і Тихоокеанському регіоні, а також в ЦСЄ. Вважають, що в Азії умови для
піднесення найбільш сприятливі в Китаї та Індії, а в регіоні ЦСЄ – у Польщі.
Так, за результатами 2004 року, згідно даних польського Агентства інформації та
іноземних інвестицій, обсяг ПІІ в Польщу склав 7,6 млрд дол. США. Це на 23%
більше, ніж було залучено інвестицій у 2003 році і найвищий показник з 2000
року. Всього за останні 15 років іноземні інвестори вклали в польську економіку
понад 84 млрд дол. [9, с.6].
На думку експертів, особливо перспективними є деякі області сек