Вы здесь

Комплексна діагностика і фармакотерапевтична корекція афективних розладів внаслідок вживання опіоїдів та психостимуляторів.

Автор: 
Самойлова Олена Степанівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2006
Артикул:
0406U003922
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
КОНТИНГЕНТИ ОБСТЕЖЕНИХ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика контингентів обстежених
Основні дослідження за темою проводились в період із січня 2001 р. до грудня
2003 р. в стаціонарі 1-го наркологічного відділення Міської клінічної
наркологічної лікарні № 9 м. Харкова, що є клінічною базою відділу профілактики
і лікування наркоманій Інституту неврології, психіатрії та наркології Академії
медичних наук України (ІНПН АМНУ), а етап катамнестичного спостереження тривав
до лютого 2006 року.
Критеріями включення осіб в групу обстежених були:
наявність у потенційного учасника дослідження залежності від опіоїдів або від
психостимуляторів (діагностика станів залежності проводилася за критеріями МКХ
– 10 [145]);
наявність письмової інформованої згоди потенційного учасника дослідження на
участь у дослідженні;
згода потенційного учасника дослідження на співпрацю з дослідником протягом як
мінімум 6 місяців після завершення стаціонарного лікування (з метою збору
катамнестичних даних).
Критеріями виключення осіб із групи обстежених були:
наявність супутніх психічних захворювань (шизофренії, маніакально-депресивного
психозу, органічних розладів ЦНС, грубої патології особистості, тощо);
наявність хронічних соматичних ускладнень в стадії загострення (порушення
функції нирок та печінки, або інші порушення, що впливають на усмоктування,
біодоступність, метаболізм та виведення фармпрепаратів);
наявність одночасної залежності від кількох психоактивних речовин, що належать
до різних фармакологічних груп;
жіноча стать потенційного учасника дослідження (цей критерій зумовлений
необхідністю досягнення однорідності дослідницьких груп, а також суто
технічними обставинами – у відділення, на базі якого проводилось дослідження,
приймають лише осіб чоловічої статі).
вік до 18 років (цей критерій зумовлений необхідністю досягнення однорідності
дослідницьких груп, а також суто технічними обставинами – у відділення, на базі
якого проводилось дослідження, приймають лише повнолітніх осіб).
Всього було обстежено 200 осіб (чоловіків), в тому числі 94 осіб, залежних від
опіоїдів (І група порівняння - шифр діагнозу F11.2 за МКХ-10), і 106 осіб,
залежних від психостимуляторів (ІІ група порівняння - шифр F.15.2 за МКХ-10). З
усіх обстежених хворих первинно госпіталізованих було 154 чоловіка (77,0 %),
раніше проходили курс лікування 46 чоловік (23,0 %) відповідно.
Особи, залежні від опіоїдів, вживали характерні для Харківської області опійні
наркотичні препарати: ацетильований екстракт із макової соломки (що містить у
собі діацетилморфін (героїн) кустарного виготовлення). При відсутності
ацетильованого екстракту із макової соломки хворі вживали: відвар із голівок
маку ("кокнар"), синтетичні та напівсинтетичні опіоїди (бупренорфін, промедол,
трамадол тощо). Середня добова доза на момент госпіталізації складала 7,5±0,5
мл. ацетильованого екстракту із макової соломки (міn - 2 мл., max - 40 мл.),
типова частота наркотизації 1-3 ін'єкції на добу. Точна концентрація
діацетилморфіну в екстракті не встановлювалася, але відомо що для виготовлення
10 мл розчину звичайно використовувався повний стакан (ємністю близько 200
грамів) перетертої на електричному кофейному млині макової соломи.
Особи, залежні від психостимуляторів, вживали кустарно виготовлений розчин, що
містить у собі дериват норефедрину - меткатінон (метилкатинон). Джерелом
сировини слугували офіцінальні препарати "Ефект", "Колдакт", "Трайфед",
"Флюколд"», "Флюколдекс", при можливості вибору хворі віддавали перевагу
препаратам "Ефект" та "Колдакт". У склад "Ефекту" та "Колдакту" входить
фенілпропаноламіну гідрохлорид (50 мг) і хлорфенаміну малеат (8 мг), а
"Флюколд" та "Флюколдекс", крім фенілпропаноламіну гідрохлориду (25 мг) містить
ще кофеїн (30 мг). Фенілпропаноламін відносять до симпатоміметиків непрямої
дії, він зменшує набряклість слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, а
хлорфенамін, як блокатор гістамінових рецепторів, полегшує плин алергійних
реакцій. Фенілпропаноламіну гідрохлорид за хімічною структурою є аналогом
норефедрину, і відрізняється від ефедрину лише відсутністю метильної групи.
Катінон (норефедрон), що виникає при обробці норефедрину, має аддиктивний
потенціал і токсичні властивості, близькі до подібних властивостей меткатінону
(ефедрону), який є похідним ефедрину. При виготовленні психостимуляторів
хворими використовувався перманганат калію і харчовий оцет у виді 9 % -ного
спиртового розчину[22]. Середня добова доза на момент госпіталізації складала
80,5±0,7 мл розчину меткатинону (міn - 20 мл., max - 200 мл.), при типовій
частоті наркотизації від 1 до 20 ін'єкцій на добу. Точну концентрацію
меткатинону в ін’єкційному розчині встановити було неможливо, але відомо що, за
звичаєм, для виготовлення 20 мл розчину використовується 10 капсул препарату
"Ефект" (кожна капсула містить 50 мг фенілпропаноламіну гідрохлориду).
У всіх обстежених хворих були наявні облігатні ознаки наркотичної залежності:
усвідомлений патологічний потяг до наркотику; ріст толерантності; сформований
синдром відміни; наявність соматичних ускладнень (у компенсованому стані);
загострення преморбідних особистісних особливостей; негативні соціальні
наслідки зловживання наркотиками.
Розподіли хворих, залежних від опіоїдів, і хворих, залежних від
психостимуляторів, за віком на момент обстеження подано на рис. 2.1.
Встановлено, що середні величини віку на момент обстеження у хворих, залежних
від опіоїдів (26,88 ± 0,63 років), і у хворих, залежних від психостимуляторів
(25,55 ± 0,48 років), а також типи розподілу хворих за віком в зазначених
групах (рис. 2.1) вірогідно