Вы здесь

Ефективність вирощування і відгодівлі свиней залежно від технологічних прийомів згодовування корму та постачання води

Автор: 
Палагута Андрій Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U001145
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Технологічну та теоретичну проробку проблеми утримання свиней, розробку прийомів та виготовлення різних технологічних засобів забезпечення їх повнораціонними комбікормами і питною водою здійснювали у 2003-2004 роках в Інституті тваринництва УААН, в лабораторіях технології виробництва свинини, годівлі свиней та у майстерні відділу механізації інституту.
Реалізація програми науково-господарських досліджень на тваринах, здійснювалась в трьох науково-господарських дослідах на відділку "Профінтерн" дослідного господарства Інституту тваринництва "Гонтарівка" Вовчанського району в 2004-2006 роках.
Вивчення порівняльної ефективності різних технологічних прийомів забезпечення свиней на вирощуванні та на відгодівлі сухими комбікормами і водою здійснювали відповідно до наведеної схеми (табл.2.1).
Для реалізації розробленої схеми досліду, нами було розроблено ескізи та робочі креслення і виготовлено експериментальну бункерну годівницю з одностороннім фронтом годівлі (рис.2.1 та рис.2.3) для забезпечення комбікормом піддослідних свиней II групи, яку ми назвали КБС-2 (кормушка бункерная для свиней, 2 варіант), а також годівницю з двостороннім фронтом годівлі (рис. 2.2 та рис.2.4), яку ми назвали "Універсал", оскільки її конструкцією передбачалась забезпечення свиней III групи не лише комбікормом, а й питною водою. Тварини I (контрольної) групи споживали комбікорм з типової групової лоткової годівниці (ВНТП СГіП 46-2.95), закріпленої до стінки групового станка на висоті 35 см від рівня підлоги.
Конструктивною особливістю бункерної годівниці КБС-2 з одностороннім фронтом годівлі (рис.2.1) була наявність розділювачів фронту годівлі, розміщених над годівельним лотком, а також наявність шибера для регулювання рівня висипання комбікорму різного гранулометричного складу в годівельний лоток.
Таблиця 2.1
Схема першого науково-господарського досліду
Гру-па Кіль-кість тва-рин в групі, голівВік тва-рин, днівЖива маса тварин, кг
Фактор, який ставився на вивчення при поста-новці на дослідпри закін-ченні досліду
I
10
63
16,72±0,3
94,36±0,6Роздавання комбікорму в типову лоткову годівницю (за ВНТП СГіП 46-2.95). Напування водою - з соскових напувалок, розміщених на протилежній від годівниці стінці станка на висоті 35 см від підлоги
II
10
63
16,77±0,3
102,40±0,7Забезпечення свиней комбікормом з допомогою бункерної годівниці КБС-2 з одностороннім фронтом годівлі та розділювачами. Напування водою - з соскових напувалок, розміщених на висоті 35 см від підлоги на протилежній від годівниці стінці станка.
III
10
63
16,68±0,4
108,17±0,3Забезпечення свиней комбікормом з допомогою бункерної годівниці "Універсал"з двостороннім фронтом годівлі, яка поєднана з розміщеними на ній сосковими напувалками.
Завданням дослідження було вивчення ефективності вирощування і відгодівлі свиней з використанням різних технологічних прийомів та засобів забезпечення тварин кормом, зокрема, розробка та експериментальна перевірка на тваринах годівниці бункерного типу, яка б містила тижневий запас комбікорму для групи, зберігала його якість, не знижувала продуктивності свиней, економила робочий час операторів, знижувала рівень непродуктивних витрат кормів, була б простою за конструкцією і довговічною в експлуатації. Висота фронтальної стінки годівниці КБС-2 становила 15 см для періоду вирощування (1 варіант) і 25 см для періоду заключної відгодівлі (2 варіант) відповідно до існуючих нормативів (ВНТП СГіП 46-2.95).
Бункерна годівниця з одностороннім фронтом годівлі (рис.2.1) складалась із: 1-кришки бункера; 2-навісів кришки; 3-бункера для комбікорму; 4- розділювачів фронту годівлі; 5- шибера; 6- лотка годівниці; 7- відбивача кормів; 8 отворів для регулювання рівня висипання комбікорму; 9- опор.

Рис.2.1. Схема бункерної годівниці КБС-2.
Завданням розробки бункерної годівниці з двостороннім фронтом годівлі було також вивчення можливості вирощування і відгодівлі свиней з використанням однієї універсальної годівниці для одночасового обслуговування тварин двох груп в суміжних станках, а також доцільності поєднання годівниці з сосковими напувалками.
Годівниця "Універсал" (рис.2.2) для забезпечення комбікормом тварин III групи складалась з: 1- кришки завантажувального бункера, 2- навісів, 3- бункера для комбікорму, 4- опор бункера, 5- труб водогону, 6- конічної частини бункера, 7 - циліндричної частини бункера, 8 - регулювального дозатора, 9- фіксаторів, 10- водонепроникного роздільного екрана, 11 - отворів для закріплення додаткових фронтальних бортів, 12- лотка, 13- водозбірника 14 - соскових напувалок, 15- дренажних отворів водозбірника, 16- опор, 17 - дренажної труби водовідведення.
Піддон (лоток) годівниці нерухомо з'єднаний з бункером для комбікорму і мав дві зони годівлі і дві зони напування, кожна з яких обладнана двома сосковими напувалками відповідно для тварин двох різних вікових груп.

Рис.2.2. Схема бункерної годівниці "Універсал" з двохстороннім фронтом годівлі свиней.
Під кожною з напувалок були розміщені лотки з дренажними отворами для відведення брудної води за межі станка. Така конструкція може забезпечити одночасне напування відразу чотирьох тварин з двох суміжних станків. Герметичні перегородки 10 відокремлювали зони напування від зони годівлі і тим самим не давали можливості попадати воді на сухий комбікорм та псувати його.
В ході облікового періоду досліду ми проводили також спостереження за працездатністю соскових напувалок і відповідністю висоти їх встановлення висоті тварин періоду вирощування та відгодівлі з тим, щоб встановити оптимальну висоту
їх розміщення і забезпечити максимально комфортне споживання свинями цих двох вікових періодів води за мінімальних невиробничих її витрат.
Для проведення науково-господарського досліду розроблені годівниці були змонтовані у групових станках од