Вы здесь

Розробка складу і технології вагінальних супозиторіїв сперміцидної дії з рослинним комплексом "Глюкорібін".

Автор: 
Передерій Євгеній Олексійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U001668
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Вибір загальної методології досліджень

Вагінальні супозиторії - дисперсні системи, що складаються з дисперсного середовища (супозиторна основа) і дисперсної фази (лікарських речовин у твердому чи рідкому стані - розчини, емульсії, суспензії або комбінація цих систем), яка рівномірно розподілена у дисперсному середовищі, в основному призначені для місцевої дії [131]. Терапевтична ефективність вагінальних супозиторіїв залежить від активності та дисперсного стану лікарських речовин, типу і складу основи, технології виробництва та умов їх зберігання. Тому при розробці супозиторних лікарських форм для забезпечення їх високої ефективності та нешкідливості слід теоретично та експериментально обґрунтувати всі фармацевтичні фактори, що впливають на якість розроблюваного препарату [149, 168].
Метою нашої роботи була розробка і обґрунтування складу та технології нової вагінальної супозиторної лікарської форми для контрацепції.
Для вирішення поставленого завдання, насамперед необхідно обґрунтувати доцільність та актуальність створення нових лікарських засобів на основі аналізу наукової літератури про стан наукових та практичних досягнень в цій галузі. Узагальнюючи інформацію з огляду літератури та власного дослідження щодо стану фармацевтичного ринку сперміцидів в Україні, слід відзначити передбачувані переваги вагінальних супозиторіїв з глюкорібіном.
Так як, перш за все, діючі речовини повинні забезпечувати сперміцидну дію протизаплідного лікарського засобу, та , бажано, надавати йому антисептичних властивостей , при розробці нового контрацептиву у вигляді вагінальної лікарської форми першочерговим завданням є вибір однієї або декількох ефективних та нешкідливих субстанцій та встановлення їх оптимального дозування.
Одним із важливих питань фармацевтичної розробки нового лікарського засобу у вигляді супозиторіїв є науково-експериментальне обґрунтування основи-носія лікарських речовин, бо лише правильне поєднання діючих речовин з основою може забезпечити необхідну дію препарату, стабільність властивостей протягом терміну зберігання, зручність та комфортність застосування.
Тому на цьому етапі необхідно враховувати специфічність дії створюваних супозиторіїв. У зв'язку з тим, що в нашому випадку розроблюються вагінальні супозиторії для контрацепції, до супозиторної основи виникає ряд індивідуальних вимог. Супозиторні основи повинні забезпечувати рівномірний розподіл діючих речовин, швидкий перехід препарату у рідкий стан при застосуванні, крім того, при використанні декількох діючих речовин основа-носій має сприяти одночасному їх вивільненню та утриманню в місці застосування протягом деякого часу.
Для надання можливості застосування вагінального контрацептиву як завгодно часто супозиторна основа не повинна містити алергізуючих чи подразнюючих компонентів, забезпечувати легке та безболісне використання.
При створенні нових лікарських засобів у вигляді вагінальних супозиторіїв необхідно враховувати і вимоги, які висуваються до технологічних процесів, основними з яких є:
- відтворюваність і надійність технології та виключення факторів, які негативно впливають на процес виготовлення;
- процес виготовлення препарату має бути якомога менш енергоємним;
- кількість стадій виробництва повинна бути мінімальною з використанням, по можливості, типового обладнання;
- надійна система контролю якості препаратів у процесі їх розробки, промислового виробництва та зберігання.
Системний підхід до розробки нового лікарського засобу, що був застосований нами, полягає в одночасному додержанні наведених вище вимог, як факторів, що впливатимуть на якість препарату.
Для вирішення поставлених завдань був розроблений план досліджень, який складається з таких послідовних етапів:
- аналізу та узагальнення даних наукової літератури про сучасний стан проблеми планування сім'ї та контрацепції;
- вивчення стану фармацевтичного ринку контрацептивних засобів для місцевого застосування;
- вибору та встановлення концентрацій активних речовин та обґрунтування необхідності надання антисептичних властивостей розроблюваному препарату;
- підбору основи-носія та оптимального шляху введення діючих речовин в основу;
- дослідження можливості оптимізації складу вагінальних супозиторіїв;
- розробки раціональної технології препарату та створення технологічного регламенту;
- розробки основних методик проведення аналізу та критеріїв контролю якості препарату, розробка проекту АНД;
- дослідження терміну придатності та стабільності розроблюваного засобу;
- аналізу результатів біологічних досліджень препарату для підтвердження ефективності та нешкідливості розроблюваного лікарського засобу.
Саме такий підхід дозволяє отримати ефективний, безпечний і доступний лікарський засіб, який матиме високі шанси зайняти вагому нішу на вітчизняному фармацевтичному ринку, користуючись стабільним високим попитом та сприятиме вирішенню проблем планування сім'ї.

2.2. Об'єкти дослідження

Для розробки складу контрацептивних супозиторіїв в якості діючих речовин використовували глюкорібін - нову біологічно-активну субстанцію, що має здатність пригнічувати рухову активність сперматозоїдів [86], одержану з листків смородини чорної [53] та бензалконія хлорид - лікарську речовину, що володіє антисептичною та сперміцидною дією [43, 72].
Глюкорібін (проект АНД [61]) являє собою порошок коричневого кольору, зі специфічним запахом смородини. Мало розчинний у воді з утворенням мутного розчину, практично нерозчинний в органічних розчинниках.
Бензалконію хлорид (BP, 1998. - 2253 p.) - суміш алкілдиметилбензиламонію хлоридів загальньної формули [С6Н5СН2N(CH3)2R]+Cl-, в якій R являє собою суміш алкілів від С8H17 до С18H37 (форм. 2.1.). Середня М.м. 360 в перерахунку на безводну органічну речовину.
Жовтувато-біла густа мас