Вы здесь

Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі офсетного пло-ского друку

Автор: 
Хохлова Розалія Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U003522
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
І ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Характеристика композицій УФ-лаків

На підставі викладеного в розд. 1 та аналізу технологічних і виробничих процесів лакування на поліграфічних підприємствах Києва: ДП "Такі справи", ТОВ "Видавництво "Літтон", ВАТ "Видавництво "Київська правда", ЗАТ "Конві", вивчення асортименту лаків, які пропонуються на ринку України дистрибуторами поліграфічної техніки і матеріалів [12, 29, 212-215] (див. додаток А) було обрано поширені на поліграфічному ринку України марки лаків УФ-тверднення (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Технічні показники УФ-лаків, обраних для дослідження
Марка лаку, виробникВ'язкість лаку,
за ВЗ-4Норма витрат лаку, г/м2Зовнішні ознаки лакуРекомендації по використаннюWessco 7003,
(Schmid Rhyner AG)404,3Прозорий, високоглян-цевийДля лакування паперу, картону, полімерних плівок; можливе наступне гаряче тиснення фольгою, склеюванняМарка лаку, виробникВ'язкість лаку,
за ВЗ-4Норма витрат лаку, г/м2Зовнішні ознаки лакуРекомендації по використаннюWessco 7002,
(Schmid Rhyner AG)404,3Прозорий, високоглян-цевийДля лакування паперу, картону, полімерних плівок.UV 360040,
(Schmid Rhyner AG)454,3Непрозорий,
матовийНа крейдованому папері 240 г/м2 якісного покриття не даєUV 36001,
(Schmid Rhyner AG)404,5Непрозорий,
матовийВисока текучість лакуUV 360040, (WEILBURGER Graphics GmbH)1204,86Прозорий, високоглян-цевийДля картону, не сумісний з тисненням, погано лягає на папірUV 360026,
(WEILBURGER Graphics GmbH)454,5Непрозорий,
матовийДля лакування паперу, картону Продовж. табл. 2.1

Вибір зазначених в табл. 2.1 марок УФ-лаків пов'язаний саме з їх поширенням. Незважаючи на деякі застереження щодо недостатньої взаємодії із задруковуваним матеріалом, зменшення полиску, недостатній текучості, ці марки лаку в достатній мірі задовольняють якість відбитків і продуктивність технологічного процесу. Проте, окремі партії цих лаків подекуди на підприємствах мали низьку якість і визначалися як браковані. Тому дослідження саме цих марок є актуальним.
2.1.1. Розроблення модельних ФПК. Розроблення модельних ФПК призначено для з'ясування механізмів і встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів у системі "УФ-лак-відбиток".
За узагальненням науково-технічних джерел [73, 74, 161-165], лаки УФ-тверднення у типовому хімічному складі містять:
- мономери - органічні речовини низької молекулярної маси і низької в'язкості, використовуються як розчинники або розбавник. Найбільшого використання набули акрилати - складні ефіри акрилової та метакрилової кислот загальної формули Н2С=СХ-СООR, де Х=Н3, а R - радикал, який може містити один або декілька залишків акрилової кислоти. Поширеними є такі олігоефіракрилати ТГМ-3, МДФ-1, МДФ-2, МДФ-9 тощо;
- олігомери - органічні речовини зі значно більшою молекулярною масою, більш в'язкі, містять активні подвійні зв'язки й здатні до полімеризації або сополімеризації з активними розбавниками. Використовуються ненасичені поліефіри, епоксиакрилати, олігоуретанакрилати, полісілоксанакрилати та інші речовини. Саме природа олігомера визначає друкарсько-технічні та споживацькі властивості УФ-лаків;
- фотоініціатори - низько- та високомолекулярні органічні речовини (кількість у складі лаку не більше 5%), молекули яких під дією УФ-опромінення переходять у збуджений стан й ініціюють фотохімічні реакції полімеризації. Хімічна будова безпосередньо впливає на спектральну чутливість та реакційність ФПК. Використовують ефіри бензоїну, бензилкетали, похідні бензофенону, антрахінону, тіоксантону, ацилфосфиноксиди та інші;
- наповнювачі: тальк, каолін, асбест, сульфід кальцію, сульфід барію тощо, та домішки, що регулюють друкарсько-технічні властивості лаків - віск та похідні парафіну регулюють ковзання і розтікання лаку; стабілізатори для еластичності та зменшення піноутворення тощо.
Для моделювання взаємодії та взаємовпливу параметрів технологічної системи "УФ-лак-відбиток" були створені модельні ФПК УФ-лаків [216, 217] та гібридних фарб [218] (табл. 2.2, 2.3)

Таблиця 2.2
Характеристика модельних ФПК УФ-лаків
СкладникСпіввідношення компонентів у дослідних зразках, мас. %(1)(2)(3)(4)Суміш олігоефіракрилатів марки ТГМ-3 і МГФ-9 у співвідношенні 1:197,593,589,597,4Фотоініціатор 26102Гідрохінон0,50,50,50,5Пігмент лак рубіновий СК---0,1
Таблиця 2.3
Характеристика модельних зразків гібридних фарб
СкладникСпіввідношення компонентів у дослідних зразках, мас. %Фарба жовтаФарба пурпуроваПігмент лак рубіновий СК-18Пігмент жовтий світлостійкий ЗС18-Смола СФ-4582222Алкідний полімер77Масло мінеральне3030Масло льняне66Кобальтовий сикатив22Гідрохінон2,52,5Олігоефіракрилати ТГМ-3 і МГФ-9 у співвідношенні 1:11212Фотоініціатор 0,50,5 Зважування окремих інгредієнтів ФПК здійснювали на аналітичних вагах AD-200 ("Axis", Польща) з точністю вимірювання ±0,001 г. Змішування інгредієнтів ФПК проводили при кімнатній температурі впродовж 60-80 хв. за допомогою лабораторної мішалки РТ-2 місткістю 200 г, зі швидкістю 600 об/хв. Після цього рідку ФПК дезаерували до повного видалення бульбашок повітря. Готову композицію зберігали при кімнатній температурі в непрозорій герметичній склянці. Вимірювання в'язкості проводили згідно ГОСТ 9070-75 віскозиметром ВЗ-246 (4 мм).
Перевірку реакційної здатності модельних ФПК проводили за розробленою і апробованою на виробництві методикою оперативного контролю їх активності на основі концентраційного фотоколориметра КФК-2МП (див. додаток В).
Для гібридних фарб попередньо готували сполучник: розчинювали смолу СФ-468 у мінеральному і льняному маслі та алкідному полімері шляхом нагрівання до температури 290?С при перемішуванні зі швидкістю 80-100 об./хв. у реакторі з мішалкою, зворотним холодильником і термометром, впродовж 3-4 год., а потім охолоджували до 24..