Вы здесь

Вплив згодовування міновіту на продуктивність, обмін речовин, якість м'яса та стан внутрішніх органів свиней

Автор: 
Бідяк Іван Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001554
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Вивчення впливу згодовування міновіту на продуктивність, якість м'яса, гематологічні показники, перетравність поживних речовин раціону та стан внутрішніх органів свиней проводилось шляхом постановки науково-господарських дослідів на молодняку великої білої породи в умовах племферм дослідного господарства "Артеміда" Інституту картоплі УААН Калинівського та СТОВ "Мрія" Шаргородського районів Вінницької області. Лабораторні дослідження внутрішніх органів і тканин, відібраних при забої свиней, а також кормів, проведені в науково-дослідній лабораторії факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва ВДАУ та в лабораторії підвищення поживності кормів Інституту кормів УААН.

2.1. Умови, матеріал і схема проведення досліджень

З метою вивчення продуктивності, якості м'яса, стану органів травної та ендокринної систем молодняку свиней різних вікових груп при згодовуванні міновіту протягом 2003-2005 років проведено 3 науково-господарських досліди та два варіанти виробничої перевірки результатів досліджень на тваринах великої білої породи за загальною схемою, наведеною в таблиці 2.1.
Тварин при формуванні груп для проведення дослідів підбирали за принципом аналогів, враховуючи вік, живу масу, стан здоров'я, стать, вгодованість та енергію росту в зрівняльний період [121].
Дослід 1. Встановлення оптимальної дози згодовування міновіту молодняку свиней на вирощуванні. Дослід проводився на п'яти групах-аналогах молодняку свиней великої білої породи, по 18 голів в кожній. Після зрівняльного періоду, молодняк другої групи до основного раціону одержував міновіт в кількості 2 г на 100 кг живої маси, третьої - 4 г,
Таблиця 2.1
Схеми дослідів на тваринах
Група Кількість тварин, гол. Періоди дослідівзрівняльний,
15 дібосновнийзаключнийхарактер годівлітривалість, дібхарактер годівлітривалість, дібДослід 1. Встановлення оптимальної дози згодовування міновіту
молодняку свиней на вирощуванні (10.11.02-20.05.03)1 (контроль-на)18ОР*ОР90ОР88218ОРОР + міновіт, 2 г/100 кг живої маси90ОР88318ОРОР + міновіт, 4 г/100 кг живої маси90ОР88418ОРОР + міновіт, 6 г/100 кг живої маси90ОР88518ОРОР + міновіт, 8 г/100 кг живої маси90ОР88Дослід 2. Вплив згодовування міновіту на продуктивність молодняку свиней
(06.03.04-25.06.04)1 (контроль-на)10ОРОР112--210ОРОР + міновіт, 4 г/100 кг живої маси112--Дослід 3. Ефективність використання міновіту в раціонах свиней на відгодівлі (11.11.02-24.02.03)1 (контроль-на)10ОРОР91--210ОРОР +міновіт, 3 г/100 кг живої маси91--310ОРОР + міновіт, 6 г/100 кг живої маси91-- Примітка. *ОР - основний раціон

четвертої - 6 г і п'ятої - 8 г. Перша група була контрольною і міновіту не одержувала. Початкова жива маса становила в середньому по групах 37 кг. Основний період тривав 90 діб, заключний - 88. Молодняк вирощувався на раціонах, які забезпечували середньодобові прирости 350-400 г. Тварин утримували групами в станках типового свинарника для вирощування ремонтного молодняку. Під час досліду тварин щомісячно зважували, щодобово обліковували спожиті корми.
Дослід 2. Вплив згодовування міновіту на продуктивність молодняку свиней. Дослідження проведені на двох групах-аналогах молодняку свиней, по 10 голів в кожній. Початкова жива маса становить 34,2 кг.
Після 15-добового зрівняльного періоду в основний раціон свиней другої групи вводився міновіт в кількості 4 г на 100 кг живої маси і згодовувався протягом 112 діб основного періоду. Препарат згодовувався в складі пшеничної дерті один раз на добу (вранці). Рівень годівлі був розрахований на одержання середньодобових приростів 700 г. Тварин щомісячно зважували, щоденно обліковували спожиті корми. В середині досліду був проведений дослід по перетравності поживних речовин раціону та гематологічні дослідження. В кінці досліду проведено контрольний забій і від трьох типових тварин з групи взяті зразки органів і тканин для лабораторних досліджень.
Дослід 3. Ефективність використання міновіту в раціонах свиней на відгодівлі. Дослід проводився на трьох групах-аналогах молодняку свиней, по 10 голів в кожній, в заключний період відгодівлі. Початкова жива маса становить в середньому по групах 73 кг. Після зрівняльного періоду свині другої групи до основного раціону одержували міновіт в кількості 3 г на 100 кг живої маси, а третьої - 6 г. Згодовування добавки тривало 91 добу, до досягнення живої маси 100-110 кг, після чого був проведений контрольний забій і від чотирьох голів з групи були відібрані зразки для лабораторних досліджень.
Виробнича перевірка результатів досліджень проводилась в умовах свиноферми СТОВ "Мрія" Шаргородського району Вінницької області в червні-серпні 2003 року на молодняку свиней на вирощуванні та на відгодівлі (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Схема виробничої перевірки результатів досліджень
ГрупиКількість тварин, гол.Характеристика годівлі по періодахзрівняльнийосновнийтривалість, діб1. Молодняк на вирощуванні1 (контроль-на)160ОР*ОР902160ОРОР+міновіт, 4 г на 100 кг живої маси902. Молодняк на відгодівлі1 (контроль-на)100ОРОР902100ОРОР+міновіт, 4 г на 100 кг живої маси90 * ОР - основний раціон

При цьому було визначено дозу міновіту 4 г на 100 кг живої маси, яка виявилась найбільш ефективною в першому науково-господарському досліді.
1. Виробнича перевірка ефективності згодовування міновіту молодняку свиней на вирощуванні проведена на двох виробничих групах, по 160 голів в кожній. Перша група була контрольною. В раціон молодняку свиней другої групи вводився міновіт в розрахунку 4 г на 100 кг живої маси протягом трьохмісячного періоду їх вирощування. Початкова жива маса тварин становила 21,4 кг - контрольна і 22,0 кг - дослідна група. Молодняк обох груп утримувався в приміщенні за однакових умов догляду. Відважені на кожну добу порції міновіту змішувалис