Вы здесь

Принципы архитектурно-ландшафтного организации исторических городов Украины(на примере города Умань)

Автор: 
Єгоров Юрій Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U003265
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2

МІСТОБУДІВНІ ЗАСАДИ СТАЛОЇАРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ МІСТ УКРАЇНИ

2.1. Фактори, критерії та вимоги архітектурно-ландшафтної організації та розвитку

Процес передпроектного і проектного аналізу етапів формування архітектурно-ландшафтного середовища історичних міст з необхідністю містить процедури обліку факторів і умов, що впливають на їх розвиток.
Аналіз практики досліджень і проектування з точки зору обліку причин протікання містобудівних процесів архітектурно-ландшафтної організації в місті Умань та інших історичних містах дозволив виявити два основних аспекти прояву факторів і умов. До першого відносяться фактори, що стимулюють процес розвитку та формування функціонально-планувальних структур історичного міста різних рівнів. Другий складають фактори і умови, що обмежують процеси їх формування та розвитку (рис.2.1).
До основних стимулюючих проявів відносяться господарчо-економічні фактори і умови, що протікають в м.Умань та інших історичних містах, які включають:
- концентрацію об?єктів управління, обслуговування, історії та культури, виробництва та інших, відповідно, порівняно більші обсяги капітальних вкладень і ресурсів у розвиток історичного міста;
- розвиненість інфраструктури і структури історичного міста, що забезпечені довгостроковим часом створення і функціонування;
Поряд з перерахованими причинами, що стимулюють містобудівні місцеві та регіональні процеси, існують фактори і умови, що обмежують напрямки розвитку історичного міста. До них відносяться:
- ускладнення створення та забезпечення функціонування інфраструктури і збільшення вартості, в тому числі обладнання, комунікацій, транспорту, тощо;
-
понад нормативні витрати по забезпеченню охорони навколишнього середовища, реставрації та регенерації історичного середовища, утримання міського фонду, реструктуризація підприємств, які перевищують економічні можливості історичного міста;
- вплив на формування та розвиток історичного міста специфіки технології певних виробництв, об?єктів та їх санітарних зон;
Специфіка господарчо-економічної діяльності впливає на характер та вибір засобів, напрямків і етапів архітектурно-ландшафтної організації історичного міста. Відмічене відбивається також на проявленні архітектурно-містобудівних факторів і умов, що характерно для Умані та інших історичних міст, які пов?язуються передусім з просторовою організацією структур в тому числі:
- з системою та формами розміщення мікрорайонних, міських та регіональних об?єктів;
- з ступенем зосередженості місць прикладання праці і розселення та формування міських функцій в системі міста;
- з історико-містобудівною практикою розвитку міста, що має значну історико-культурну цінність.
Все це виступає яК обмежуючі архітектурно-містобудівні фактори і умови. З іншого боку, стимулюючими розвиток архітектурно-ландшафтного середовища є:
- розвиненість, потенціал транспортних та інженерних систем, тяжіння і можливість кооперування нових та існуючих об'єктів виробництва, комунікації, житла та іншого, різноманітність міських функцій і наявність територій;
- потужність промислових підприємств і допустимі витрати часу на переміщення від місць розселення до місць прикладання праці, а також можливість реалізації їх територіального освоєння, в тому числі за допомогою транспортних засобів ;
- різноманітність землекористувачів і міських функцій.
Поряд з вказаними факторами на процеси архітектурно-ландшафтної організації Умані, як історичного міста значною мірою впливають соціально-демографічні фактори. Вони стимулюють процеси стабілізації життєдіяльності природної збалансованості складу та зв'язків функціонально-планувальних утворень, які формують їх .різноманітні типи, перехід від замкнених до змішаних типів, від розосередженим до напіввідкритих або відкритих типів, від пріоритетно розвинених до концентровано-розосереджених типів структур.
Стимулюючі соціальну активність фактори містять:
- соціально-демографічний потенціал історичного міста: адміністративний, управлінський, науковий, навчальний, культурний та духовний, сконцентрованість фахівців і населення;
- наявність вибору місць прикладення праці, обслуговування культури, науки, приріст широкого набору послуг;
До обмежуючого проявлення, соціально-демографічних факторів відносяться:
- специфіка трудової зайнятості, формування необхідного контингенту і складу трудових ресурсів народно-господарчого комплексу історичного міста;
- динаміка соціальних процесів життєдіяльності, образу життя, життєвих цінностей історичного міста;
Особливого значення в Умані та інших історичних містах набрали в останні десятиліття природно-екологічні фактори і умови.
До стимулюючих природно-екологічних факторів і умов належать такі, що зорієнтовані на збереження екологічної рівноваги і охорони навколишнього середовища. Серед них найважливішими є:
- забезпечення захисту від агресивного впливу шкідливих в екологічному плані підприємств за допомогою новітніх безвідходних технологій і використання альтернативних джерел енергії.;
- створення єдиного розвинутого взаємозв?язаного екологічно чистого рекреаційного середовища історичного міста;
- наявність територій розселення приміської зони історичного міста, що забезпечують їх зростання;
- сприятливі природнокліматичні та екологічні потенціал та умови.
Обмежуючим проявом природно екологічних факторів є:
- погіршення екологічного стану в першу чергу, як наслідки Чорнобильської катастрофи, вичерпання природних ресурсів і засобів екологічного захисту пригнічення або деградація природного соціального середовища, які мають місце, високий ступінь екологічного забруднення середовища;
- обмеження, недостатність природних ресурсів (водних, територіальних та інших);
- масові некеровані процеси урбанізації, суцільне освоєння міських тери